Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology

  Katılımcı

  Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ

 • 2018 Su ve Çevre Kongresi-Bursa/Türkiye

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2017 III. Marmara Denizi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and to the SECOTOX Conference

  Katılımcı

  Thessaloníki, Yunanistan

 • 2017 Ecology

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2016 3rd International Conference on Recycling and Reuse

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos island, Greece

  Katılımcı

  Yunanistan

 • 2015 II. Marmara Denizleri Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP)

  Katılımcı

  Yunanistan

 • 2015 Uluslararası Mikroalg ve Biyoyakıt Konferansı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Güncel Konularıyla Çevre

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 1st International Congress on Engineering and Natural Science (ICENS)

  Katılımcı

  Skopje, Makedonya

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 1