Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2010 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

 • 2001 - 2005 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Pontid-Anatolid Çarpışma Zonundaki Mağmatik ve Metamorfik Kayaçların Petrolojisi ve Yapısal Evrimi, Dursunbey, KB Türkiye

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendsiliği/ Mineraloji-Petrografi A.B.D.

 • 2005 Yüksek Lisans

  Menderes Masifi Kuzeydoğusundaki Tektonik Birliklerin Stratigrafisi, Deformasyon Tarihçesi ve Neo-Tektonik Rotasyonu

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği/ Mineraloji-Petrografi A.B.D.

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2010Experimental Petrology and Rock Deformation

  Diğer , ETH Zürich

 • 2010Microfabrics and Deformation Mechanisms

  Diğer , İstanbul Ü./ Müh.Fak./ Jeoloji Müh. Böl.