Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of Hematological Parameters and Uterine Hemodynamic Indices in Bitches with Pyometra

Acta Scientiae Veterinariae, cilt.49, ss.1-8, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Granulosa Cell Tumor In A Spayed Young Queen

JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY, cilt.69, sa.2, ss.1010-1015, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Uterine prolapse in a pregnant cat

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.42, sa.5, ss.500-502, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Uterine Immune Response After Single and Double Fresh Sperm Insemination in Mares

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.23, sa.6, ss.879-886, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Osteoporotic risk and physeal closure in prepubertal ovariohysterectomized cats

ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE, cilt.161, ss.146-151, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anti-Mullerian hormone as a diagnostic tool for ovarian remnant syndrome in bitches

VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS, cilt.39, sa.3, ss.159-162, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of complete blood count in bitches with ovarian tumors

Journal of Istanbul Veterinary Science, cilt.5, sa.1, ss.1-5, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A case of feline fibroepithelial hyperplasia in a male cat

Journal of Istanbul Veterinary Science, cilt.4, sa.1, ss.8-12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Malign Meme Tümörlü Dişi Köpeklerde Klinik ve Bazı Hematolojik Parametreler Arasındaki İlişkininDeğerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.45-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case of Granulosa Cell Tumor in an Arabian Mare

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.31-36, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mannheimia haemolytica İzole Edilen Pyometralı Bir Kedi Uterusunun Anormal Genişlemesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, sa.2, ss.233-236, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DİŞİ BİR KEDİDE PİYOMETRA İLE SEYREDEN UTERUS SARKOMU OLGUSU

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.42, sa.1, ss.106-110, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uterine sarcoma with pyometra complex in a queen Dişi bir kedide piyometra ile birlikte seyreden uterus sarkomu olgusu

Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.42, sa.1, ss.106-110, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Different Sizes and Degrees of Foetal Mummification during Pregnancy in A Dog; A Case Report

International Journal of Veterinary Science (IJVS), cilt.2, sa.2, ss.76-78, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Köpekte Görülen Jinekolojik Patolojiler Kompleksi

İ.Ü.Vet.Fak.Derg., cilt.39, sa.2, ss.277-283, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hayvanlarda Gebelikte İlaç Kullanımı

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Mart 2021, cilt.5, sa.40, ss.1-10

Meme tümörlü köpeklerde görüntüleme tekniklerinin kullanım alanları

TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ 8. ULUSAL & 2. ULUSLARARASI KONGRESİ 2019, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2019, ss.198-203

Köpek meme tümörlerinde güncel tanı yöntemleri: Biyobelirteçler

VETEXPO Veteriner Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2019, ss.117-206

Kedi ve Köpeklerde Postpartum Dönem Hastalıkları

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.1285-1289

Bir köpekteki transmissible veneral tümörün (CTVT) genital ve ekstragenital metastazlarına klinik yaklaşımlar

21st International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019, ss.24-25

Çanakkale Yöresinde Bulunan Laktasyondaki Saanen Keçilerinde Sütteki Somatik Hücere Sayısı ve Kan Parametrelerinin Belirlenmesi.

21 st International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019, ss.270-271 Creative Commons License

Case of vaginal benign peripheral nerve sheath tumor (neurofibroma) in a bitch

21st International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019, ss.232-233

A c ase of pyometra in five month old queen

21st International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019, ss.192-193

A case of granulosa cell tumor in an Arabian mare

International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.364-365

Uterine prolapse in a pregnant cat

International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.344-345

Granulosa cell tumor in a spayed young queen

I. Uluslararası Veteriner Jinekoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.274-275

Osteoporotic risks and physeal closure in prepubertal neutered cats

I. Uluslararası Veteriner Jinekoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.272-273

Operative approach of diffuse vaginal tumour in a Newfoundland bitch

Days of veterinary medicine 2016, 7th International Scientific Meeting, Struga, Makedonya, 22 - 24 Eylül 2016, ss.147

UTERINE SARCOMA WITH PYOMETRA COMPLEX IN QUEEN

3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.285

Evaluation of pregnancy ın queen by doppler ultrasonography

II. International Vetistanbul Group Congress, St. Petersburg, Russia, Sankt-Peterburg, Rusya, 7 - 09 Nisan 2015, ss.620-621

Complex Gynecologic Pathologies in a Bitch

International VetIstanbul Group Congress 2014, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2014, ss.91

Evaluation of pregnancy in queen by doppler ultrasonography

International Vetİstanbul Group Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2014, ss.30

GEBE BİR KÖPEKTE PROLAPSUS UTERİ OLGUSU

V. VETERİNER DOĞUM VE JİNEKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.200

Complex gynecologic pathologies in a bitch

2nd Turkish Bosnian Scientific Days, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2013, ss.45

A Diffuse Metastasis of Feline Mammary Carcinoma

Bosnian-Turkish Scientific Days, Saraybosna, Bosna-Hersek, 14 - 17 Nisan 2011, ss.62