Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Winter Diets of Long-Eared Owl (Asio otus) in Thrace, Turkey

Polish Journal of Ecology, vol.68, no.3, pp.242-250, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Soaring bird migration research at the bosphorus strait, Turkey

Applied Ecology and Environmental Research, vol.16, no.6, pp.7953-7968, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

FIRST RECORD OF OXYCARENUS LAVATERAE (FABRICIUS, 1787) (HETEROPTERA, LYGAEIDAE) IN TURKEY

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.16, no.2, pp.1305-1311, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

HABITAT USE BY TIT SPECIES IN THE YUVACIK WATERSHED, TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.9033-9039, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Presence of insectivorous birds in the forest area of Istanbul University, Turkey

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.31, pp.197-206, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Observation on ornithofauna of Kocaeli-Yuvacik dam watershed in Turkey

Journal of Environmental Biology, vol.31, pp.189-195, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

TRADITIONAL NAMES OF WOODPECKERS İN TURKEY

Avrasya Terim Dergisi, vol.9, no.3, pp.58-69, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İstanbul Rumeli Kavağı’nın Gündüz Kelebekleri

Turkish Journal of Bioscience and Collections, vol.2, no.1, pp.1-11, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biological observations for invasive and exotic insect species Anoplophora chinensis (Forster, 1771)

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, vol.67, no.2, pp.227-233, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkçe Kuş İsimlendirilmesinde Yabancı Dil Etkilerinin Değerlendirilmesi

AVRASYA TERİM DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.15-22, 2015 (Other Refereed National Journals)

The new record for Turkish invasive alien insect fauna Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae)

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.65, no.1, pp.7-10, 2015 (National Refreed University Journal)

The Tawny Owl (Strix aluco L., 1758) Population in Belgrad Forest, Istanbul - Turkey

Journal of the Forestry, Istanbul University, vol.63, no.1, pp.11-17, 2013 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Düzce-Efteni Gölü Kuş Türleri

Düzce Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, vol.8, no.1, pp.10-18, 2012 (National Refreed University Journal)

Bolu-Aladağ Göleti ve Çevresinin Avifaunası

Düzce Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, vol.7, no.2, pp.105-115, 2011 (National Refreed University Journal)

Autumn-2007 Migration of Soaring Birds across the Bosphorus, Turkey

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, vol.61, no.2, pp.37-42, 2011 (International Refereed University Journal)

Bal arısı (Apis mellifera L., 1758)

Acta Turcica, vol.3, no.1, pp.118-129, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bird Species and Their Abundance in Istanbul-Belgrad Forest

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, vol.60, no.1, pp.14-28, 2010 (International Refereed University Journal)

Sakarya Havzası Sulak Alanlarında Aralık Ayı Su Kuşu Sayımı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.59, no.2, pp.1-14, 2009 (National Refreed University Journal)

Madalyonun Öbür Yüzü

Trakus e-dergi, no.5, pp.33-36, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye’de Avcılığın Geleceği

Acta Turcica, vol.1, no.1, pp.357-366, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karacaların (Capreolus capreolus L.,1758) Türkiye’nin Yaban Hayatı Açısından Önemi,

İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, vol.58, no.2, pp.15-22, 2008 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

İstanbul Boğazı Kış Ortası Sukuşu Sayımı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.56, no.1, pp.141-147, 2006 (National Refreed University Journal)

The Pseudococcidae species of Turkey

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.56 A, no.1, pp.135-150, 2006 (National Refreed University Journal)

Evteke Böceği ve Savaşı

Mobilya Dekorasyon Turk Psikoloji Dergisi, no.29, pp.64-70, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Evteke böceği ve savaşı

Mobilya ve Dekorasyon Dergisi, vol.29, pp.64-70, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Breeding Success of Bird Species in Artificial Nest-boxes

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.214

Kuşların Böcek Populasyonu Üzerine Etkileri

III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Artvin, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.81-82

Mycophagous Beetles on Sporocarps of Macrofungi

Isfor-2017 International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.217

Isolation Experiments Fungi from Bark Beetles

ISFOR 2017 - International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, Turkey, 18 October 2017 - 20 January 2018, pp.378

İstanbul Belgrad Forest's wild animals and habitat problems

International Symposium on New Horizons in Forestry - ISFOR 2017, Isparta, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.69 Sustainable Development

Enez ve Çevresi Sulak Alanlar

III. Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Turkey, 23 - 25 October 2013, pp.44 Sustainable Development

Wildlife Reserves, Management Plans and Planning Efforts in Turkey

International Scientific Conference, Forest in Future -Substainable Use, Risks and Challenges, Serbia And Montenegro, 1 - 04 November 2012, pp.212

Hunting and Hunting Tourism in Turkey

International Scientific Conference, Forest in Future -Substainable Use, Risks and Challenges, Serbia And Montenegro, 1 - 04 November 2012, pp.216

Hunting and Hunting Tourism in Turkey’, International Scientific Conference

Forest in Future- Substainable Use, Risks and Challenges, Serbia And Montenegro, 1 - 04 October 2012, pp.1051-1057

Belgrad Ormanı’nda yaşayan böcekçil kuşlar

Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.80-85 Sustainable Development

Woodpecker Species Living in Istanbul-Belgrad Forests

The Oak – Ecology, History, Management and Planning II, Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.49 Sustainable Development

Bird Species Found in Oak Stands (The Example of Istanbul-Belgrad Forest)

The Oak – Ecology, History, Management and Planning II, Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.48 Sustainable Development

Türkiye’de Kızılçam Ormanlarındaki Yangınların Kuşlara Olan Etkileri

I. Orman Yangınları İle Mücadele Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 January 2009, pp.531-536 Sustainable Development

Ülkemizde Kutsal Sayılan Kuş Türleri

Çevre ve Din Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 June 2008, pp.401-410

Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim Planı İçin Öneriler

1. Türkiye Av ve Yaban Hayatı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2008, pp.1-9

The Affect of Recreation Areas in the Forests on the Birds (Example of Belgrad Forest Picnic Areas)

International Symposium Bottlenecks, Solutions and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, Turkey, 1 - 04 December 2007, pp.331-337

Birds of Belgrad Forest in Istanbul

2nd International Eurasian Ornithology Congress, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.58

Çevre Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkileri

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 1 - 04 September 2007, pp.279 Sustainable Development

İstanbul Boğazı 2006 Bahar Süzülen Kuş Göçü

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 1 - 04 September 2007, pp.74

Türkiye'de Avcılığın Geleceği

Türk Kültüründe Av Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.32-35

Ekoturizm Ormanları Korunmasındaki Rolü

1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.579-585 Sustainable Development

Ekoturizmin Ormanların Korunmasındaki Rolü

I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.579-585 Sustainable Development

Türkiye'nin Önemli av Hayvanları

Türk Kültüründe Av Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.41-44

Ölüdeniz Bölgesi Biyoçeşitlilik ve Ekoturizm

Ölüdeniz Lagünü Sürdürülebilir Yönetim Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 04 October 2005, pp.112-123 Sustainable Development

Ölüdeniz Bölgesi-Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve Ekoturizm

Ölüdeniz Lagünü Sürdürebilir Yönetim Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.112-123 Sustainable Development

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde Çam Keseböceğine Karşı Feromon Denemeleri

Ülkemiz Ormanlarında Çam Keseböceği Sorunu ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 04 April 2002, pp.60-66 Sustainable Development

Ormanlarımızda Yaban Hayatı ve Önemli Ormaniçi Yaban Hayvanları Alanları

1. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bildirileri, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2000, pp.37-46 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Gala Gölü Kuşları

Tarım Ve Orman Bakanlığı 1.Bölge Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, Edirne, 2019

İstanbul’da Yapılması Planlanan Projelerin Kuş Göç Yolları Üzerindeki Etkileri

in: İstanbul’un Geleceğini Etkileyecek Üç Proje (3. Köprü – 3. Havalimanı – Kanal İstanbul), Gülersoy, N.Z., Mutlu, Ö.E., Gökmen, E.Y., Editor, Tema Vakfı, İstanbul, pp.76-84, 2014

Belgrad Ormanı'nın Kelebekleri

in: Belgrad Ormanı Bir Doğa ve Kültür Mirası, Çolak A., Editor, T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, I. Bölge Müdürlüğü-İstanbul, İstanbul, pp.776-823, 2013 Sustainable Development

Belgrad Ormanı'nın Amfibi ve Sürüngenleri

in: Belgrad Ormanı (Bir Doğa ve Kültür Mirası), Çolak A., Editor, T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, I. Bölge Müdürlüğü-İstanbul, İstanbul, pp.840-855, 2013 Sustainable Development

Belgrad Ormanı'nın Kuşları

in: Belgrad Ormanı (Bir Doğa ve Kültür Mirası), Çolak A., Editor, T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, I. Bölge Müdürlüğü-İstanbul, İstanbul, pp.696-775, 2013 Sustainable Development

Belgrad Ormanı’nın Memeli Hayvan Türleri ve Habitat Sorunları

in: Belgrad Ormanı Sorunlar ve Çözüm Yolları, Yeşil A., Editor, Çekül Vakfı, İstanbul, pp.94-106, 2013 Sustainable Development

Enez'in Biyolojik Çeşitliliği

in: Enez Doğal, Kültürel ve Turistik Güzellikleri, Yeşil, A., Uzun, A., Aksu, G. A.,, Editor, Anadolu Ofset, İstanbul, pp.109-139, 2013

Karaca (Capreolus capreolus L.,1758)’ların Türkiye’deki Popülasyonu ve Gelecekleri

in: Geyik Kitabı, Naskali, E.G.; Demir, E., Editor, Kitapevi, İstanbul, pp.321-334, 2013

Türkiye’de Alageyiklerin (Dama dama L. 1758 ) Durumu

in: Geyik Kitabı, Naskali, E.G.; Demir, E., Editor, Kitapevi, İstanbul, pp.304-320, 2013

Türkiye’de Kızıl Geyiğin (Cervus elaphus L., 1758) Popülasyon Durumu ve Geleceği

in: Geyik Kitabı, Naskali, E. G.; Demir, E, Editor, Kitapevi,, İstanbul, pp.283-301, 2013

Türk Çoban Köpekleri

in: Çoban Kitabı, Naskali, E. G., Editor, Kitapevi, İstanbul, pp.121-137, 2011

Türkiye'nin Önemli Av Hayvanları

in: Av ve Avcılık Kitabı, Niskal Gürsoy E., Altun Oytun H., Editor, Kitapevi, İstanbul, pp.149-175, 2009

Ölüdeniz ve Ekoturizm

Türk Deniz Araştırma Vakfı Yayını, İstanbul, 2003 Sustainable Development

Other Publications