Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reproductive and Sexual Health in Males with Physical, Hearing, and Vision Disabilities

International Journal Of Sexual Health, cilt.1, sa.1, ss.1-13, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Stigma, hopelessness and coping experiences of Turkish women with infertility

JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Preference of Contraceptives of Married Women Between 18-49 and Causes of Discontinuation

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.29-38, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Burden and Cost in Urinary Incontinence

Yeni Üroloji Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.65-74, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfertil Erkeklerin İnfertilite ve Tedavi Sürecine Yönelik Deneyimleri: Bir Sistematik Derleme

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.328-336, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toplum İçinde Emzirmeye Yönelik Görüş ve Tutumlar

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.595-609, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laktasyon Sürecini DesteklemedeTamamlayıcı Tıp Uygulamaları ve Hemşirenin Rolü

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.15, sa.4, ss.262-268, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnfertil Erkeklerin İnfertilite ve Tedavi Sürecine Yönelik Deneyimleri: Bir Sistematik Derleme

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019, ss.60

Toplumdaki Evli Kadınların Gebe Kalmaya Yönelik Kültürel İnanç ve Tutumları

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyon, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.179

HIPEREMEZIS GRAVIDARUM YÖNETIMINDE NON-INVAZIV BIR YÖNTEM:AKUPRESÜR

1.Uluslararası 3.Ulusal Doguma Hazırlık Egitimi ve Egiticiligi Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018

GÖÇMEN KADINLARDA GEBELIKTEN ANNELIGE GEÇIS: KARSILASILAN SORUNLAR

1.Uluslararası 3.Ulusal Doguma Hazırlık Egitimi ve Egiticiligi Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018

DOGUM SÜRECINDE NONFARMAKOLOJIK BIR DESTEK: MÜZIK TERAPI

1.Uluslararası 3.Ulusal Doguma Hazırlık Egitimi ve Egiticiligi Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018

FIZIKSEL ENGELLI KADIN OLMAK: GEBELIKTEN DOĞUMA

1.Uluslararası 3.Ulusal Doguma Hazırlık Egitimi ve Egiticiligi Kongresi (, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018

İnfertil kadınlarda damgalanma: Elalem ne diyor?

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.174

Görme engelli erkeklerde cinsel işlevlerin değerlendirilmesi

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.260

Görme engelli erkeklerde cinsel işlevlerin değerlendirilmesi - Evaluation of sexual function in visually disabled males

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.260

Gebelik Kaybı ve Hemşirelik Yaklaşımı

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.45

Topluma Açık Alanda Emzirme Konusunda Annelerin ve Toplumun Görüşleri: Bir Sistematik Derleme

2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.51

Kitap & Kitap Bölümleri

Jinekolojik Operasyonlarda Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Hemşirelik Yaklaşımı

Güncel Jinekoloji Hemşireliğİ, Nevin Hotun Şahin, Editör, Akademisyen Kitap Yayınevi, İstanbul, ss.283-300, 2019