Doç.Dr.

Zeynep Belma GÖLGE


Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Tıp Bölümü

Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1997 - 2005

1997 - 2005

Doktora

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Adli Tıp Ve Adli Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1994 - 1997

1994 - 1997

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Adli Tıp Ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Adli Tıp, Psikiyatri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Klinik Psikolojisi, Davranış Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Adli Tıp Ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Adli Tıp Ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2005 - 2011

2005 - 2011

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Adli Tıp Ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

1996 - 2005

1996 - 2005

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Adli Tıp Ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Cinsel saldırılar ve aile içi şiddet

Doktora

Doktora

Kişilerarası şiddet ve ruhsal travma

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel araştırma tekniği ve yayın etiği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Doktora

Doktora

Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği

Doktora

Doktora

Bilimsel araştırma tekniği ve yayın etiği

Doktora

Doktora

Adli psikoloji ve adli psikiyatride bilirkişilik

Doktora

Doktora

Bilimsel araştırma tekniği ve yayın etiği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Şiddet ve psikososyal dinamiği

Lisans

Lisans

Adli Sosyal Hizmet

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Adli Bilimlerde İstatistik

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Cruelty to Animals in Turkish Children: Connections with Aggression and Empathy

Akdemir S., Gölge Z. B.

ANTHROZOOS, cilt.33, ss.285-299, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

The relationship between risky behaviors and childhood abuse, impulsivity and risky behaviors in university students

Erel Ö., Gölge Z. B.

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.16, ss.189-197, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2003

2003

Turkish university students' attitudes toward rape

Golge Z. B. , Yavuz M., Muderrisoglu S., Yavuz M.

SEX ROLES, cilt.49, ss.653-661, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Trans Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gölge Z. B. , Akdemir S.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, cilt.11, ss.261-275, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Kriminal Düşünce Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Duyguner U., Gölge Z. B.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, cilt.11, sa.1, ss.9-23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Cinsel İstismar Suçundan Hüküm Alan Ergenlerin Cinsel Saldırgan Davranışlarıyla İlişkili Faktörlerin Araştırılması

Gedik Küçük Z., Gölge Z. B.

International Journal of Social and Humanities Sciences, cilt.3, sa.2, ss.21-36, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Evlilikte Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumların Cinsiyet, Eğitim Durumu ve Şiddet Yaşantıları ile İlişkisinin İncelenmesi

Bora A., Gölge Z. B.

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.88-97, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Relationship between alexithymia and childhood abuse in a sample university students

Gölge Z. B. , Erel Ö., Arslanoğlu E.

Elektronic Journal of Social Sciences, cilt.2, sa.3, ss.64-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Belirsiz kayıp: Belirsiz Kayıpla Yaşamayı Öğrenmek

Bayraktar E., Gölge Z. B.

Türk Psikoloji Yazıları, cilt.21, sa.42, ss.108-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Ebeveynlerin çocuk cinsel istismarına dair bilinç düzeyleri endişeleri ve aldıkları önlemler

Özer G., Gölge Z. B.

Türkiye Klinikleri Adli Tıp, cilt.2, sa.3, ss.35-43, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Ele Alınış Biçimlerinin Karşılaştırılması

Aydın B., Yeşil S., Erel Arda Ö., Gölge Z. B.

Türk Psikoloji Yazıları, cilt.19, sa.38, ss.64-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Yetişkin Kadın Mağdurlarda Cinsel Saldırı Sonrası Görülen Ruhsal ve Sosyal Sorunlar

Gölge Z. B. , Yavuz M. F. , Korkut S., Kahveci S.

ADLİ TIP BÜLTENİ, sa.18, ss.82-91, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusundaki Farkındalık Düzeylerinin Ölçülmesi

Gölge Z. B. , Hamzaoğlu N., Türk B.

Adli Tıp Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.86-96, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Cinsel saldırı olgularının suç motivasyonuna göre sınıflandırılması

Gölge Z. B. , Yavuz M. F.

Adli Tıp Dergisi, sa.21, ss.11-19, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Eşcinsel erkeklere yönelik fiziksel şiddetin değerlendirilmesi

Yavuz M. F. , Dalkanat N., Gölge Z. B. , Müderrisoğlu S.

Adli Tıp Dergisi, sa.20, ss.15-21, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Cinsel saldırgan profili

GÖLGE Z. B. , YAVUZ M. F. , Yüksel Ş.

Adli Tıp Dergisi, sa.20, ss.1-17, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Cinsel Travma Sonrası Oluşan Ruhsal Sorunlar

Gölge Z. B.

Nöro Psikiyatri Arşivi, cilt.42, sa.1, ss.19-28, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

İlgili mesleklerden kişilerin ırza geçme ile ilgili tutum ve davranışları

Gölge Z. B. , Yavuz M. F. , Gunay Y.

Nöropsikiyatri Arşivi, sa.36, ss.146-153, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Evlilik içi zorla cinsel ilişki üzerine bir anket çalışması

Yavuz M. F. , Gölge Z. B. , Safran N.

ADLİ TIP BÜLTENİ, sa.3, ss.46-50, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Kasten Adam Öldürme Suçu Faillerinin Kişilik Yapıları

Gölge Z. B. , Kulak H.

Adli Tıp Dergisi, cilt.12, sa.14, ss.95-101, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

Professionals’ attitudes on circumcision in Turkey child abuse or not?

Gölge Z. B. , Akdemir S., Gönen Çakır A.

The 20th WPA World Congress of Psychiatry, Bangkok, Tayland, 8 - 14 Mart 2021

2021

2021

Perceptions of professionals regarding female-perpetrated sexual abuse vignettes.

Akdemir S., Gölge Z. B.

The 20th WPA World Congress of Psychiatry, Bangkok, Tayland, 8 - 14 Mart 2021

2019

2019

Narsistik Kişilik Örgütlenmesi ile Duygu Düzenleme Güçlüğü Arasındaki İlişki

Bora A., Gölge Z. B.

21st International Congress of Psychological Counseling and Guidance, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, ss.28-31

2019

2019

Cinsel İstismar Suçundan Hüküm Alan Ergenlerin Cinsel Saldırgan Davranışlarıyla İlişkili Faktörlerin Araştırılması

Gedik Küçük Z., Gölge Z. B.

III. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.19

2019

2019

Ambiguous Loss and Boundary Ambiguity: Coping with Frozen Grief in Turkey

Bayraktar E., Gölge Z. B.

III. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.53

2018

2018

Kadına Yönelik Yakın Partner/Eş Şiddeti ile Yetişkin Bağlanma Stilleri ve Travma Sonrası Stres Belirtileri Arasındaki İlişki

Özsoy E., Gölge Z. B.

4. Uluslararası farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Aralık 2018, ss.31-40

2018

2018

Kadın Cinsel İstismarcılara Yönelik Tutum Ölçeğinin Adaptasyonu

Akdemir S., Gölge Z. B.

International Symposiumon Multidisciplinary Studies, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.8

2017

2017

The Relationships between Substance Abuse, Childhood Traumatic Experiences and Perceived Social Support

Gölge Z. B. , İnanlı D., Filoğlu Tüfek G.

Forensic Medicine Toxicology (IAMLE 2017), Agra, Hindistan, 29 Eylül - 01 Ekim 2017, sa.3920223

2017

2017

The relation between childhood abuse and parental attitudes.

Açıkyol N., Gölge Z. B. , Karaman F.

8th International Conference on Legal Medicine, Medical Negligence and Litigation in Medical Practice, New Delhi, Hindistan, 29 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.1

2017

2017

The Effects of Childhood Abuse and Neglect on Adult Attachment Styles.

Karadeniz C., Gölge Z. B. , Akdemir S.

International Convention of Psychological Science-ICPS, Vienna, Avusturya, 23 - 25 Mart 2017, ss.1

2017

2017

Cruelty to Animals in Turkish Children: Descriptive Results and Protective Factors.

Akdemir S., Gölge Z. B.

International Convention of Psychological Science -ICPS, Vienna, Avusturya, 23 - 25 Mart 2017, ss.1

2016

2016

İlkokul Öğrencilerinde Hayvana Yönelik Kötü Davranış ile Saldırganlık ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişki

Akdemir S., Gölge Z. B.

I. Uluslararası TURAZ Adli Tıp ve Patoloji kongresi, Baku, Azerbaycan, 13 - 16 Ekim 2016, ss.1

2016

2016

Rehber Öğretmenlerin Çocuk Cinsel İstismarına Dair Farkındalık Düzeyleri

Gölge Z. B. , Kulak H.

I. Uluslararası TURAZ Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Baku, Azerbaycan, 13 - 16 Ekim 2016, ss.1

2015

2015

Comparison of News Forms About Violence Towards

Arda Ö. E. , Yeşil S., Aydın B. N. , Gölge Z. B. , Ziyalar N.

11TH Annual Meeting of Balkan Academy of Forensics Sciences, Iasi, Romanya, 10 - 13 Haziran 2015, cilt.1, sa.1

2015

2015

VIOLENCE AGAINST WOMEN INMARRIAGE: THE COMPARISON OF LEGAL AWARENESS BETWEEN GENDERS

Bora A., Gölge Z. B. , Çalıcı C.

11TH BAFS CONGRESS ANNUAL MEETING, Iasi, Romanya, 10 - 13 Haziran 2015, ss.1

2015

2015

Violence Against Women In Marriage The Comparision of Attitudes and Experiences Between Genders

Bora A., Gölge Z. B.

11 th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Science (BAFS) “Forensic Pathology and aPsychiatry – International Connections”, Iasi, Romanya, 10 - 13 Haziran 2015, ss.54-55

2014

2014

The Relationship Between Domestic Violence and Self Respect and Desperation Level in Teenagers

Arıkan A., Gölge Z. B.

10th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Science (BAFS), Alexandroupoli, Yunanistan, 18 - 21 Haziran 2014, ss.1

2014

2014

Sperm Donasyonu ve Babalık Rolünün Biyolojik ve Sosyal Yönü: Bir Olgu Sunumu

Gölge Z. B. , Demircan Y. T. , Ziyalar N.

11. Adli Bilimler Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 26 Nisan 2014, cilt.1, sa.1

2014

2014

Ebeveynlerin Çocuk Cinsel İstismarına Dair Biliş Düzeyleri, Endişeleri ve Aldıkları Önlemler

Özer G., Gölge Z. B.

XI. Adli Bilimler Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 26 Nisan 2014, ss.1

2014

2014

Cinsel işlev bozukluğu görülen kadınlarda evlilik içi şiddet olgusu üzerine bir araştırma

Kulak H., Yavuz M. F. , Gölge Z. B.

XI. Adli Bilimler Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 26 Nisan 2014, ss.1

2014

2014

Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı İstismar ile Aleksitiimi Arasındaki İlişki

Gölge Z. B. , Erel Ö.

XI. Adli Bilimler Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 26 Nisan 2014, ss.1

2014

2014

Çocukluk Çağı Örselenmeleri ve Kontrol Odağı İlişkisi Üzeerine Bie Araştırma

Hatice K., Gölge Z. B.

XI. Adli Bilimler Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 26 Nisan 2014, ss.1

2013

2013

Psychological and Social Problems of Adult Female Victims After Sexual Assault

Gölge Z. B. , Yavuz M. F. , Korkmaz S., Kahveci S.

The 11th Indo Pacific Association of Law, Medicine and Science Congress 2013 (INPALMS), Kuala-Lumpur, Malezya, 7 - 10 Ekim 2013, ss.1

2011

2011

Physical violence exposed in society and its declaration to judical offices

Çakır-Gönen A., GÖLGE Z. B. , YAVUZ M. F.

8th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Prishtina, Kosova, 2 - 05 Haziran 2011, ss.1

2011

2011

Judges District Attorneys and Police Attitudes Toward Violence Against Women Within Family

Gölge Z. B. , Sanal Y., Yavuz M. S.

8th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), Priştine, Kosova, 2 - 04 Haziran 2011, ss.31-32

2010

2010

Dimensions of Cognition and Violence in Sexual Assault by Convicted Sex Offenders

Yüksel Ş., Gölge Z. B. , Yavuz M. F.

International Society for Traumatic Stres Studies (ISTSS) 26th Annual Meeting, Quebec, Kanada, 4 - 06 Kasım 2010, ss.448

2010

2010

Forensic reports in sexual assault cases

YAVUZ M. F. , GÖLGE Z. B. , Zorlu E., yavuz m. s. , hamzaoğlu n.

7th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Tiran, Yunanistan, 3 - 06 Haziran 2010, ss.1

2010

2010

Hekim, Hemşire ve Ebelerin Çocuk İstismarı ve İhmali ile İlgili Farkındalıklarının Saptanması

Türk B., Gölge Z. B. , Hamzaoğlu N.

II. Çocuk İstismarını Ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.135-136

2006

2006

Cinsel Saldırganlarda Bilişsel Çarpıklıklar

Gölge Z. B.

Türkiye Psikiyatri Deneği 10. Bahar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 Mart - 02 Nisan 2006, ss.43-44

2003

2003

Two 14 year old boys who have been tried with the guilt of rape

Gölge Z. B. , Yavuz M. F. , Demircan Y. T.

3rd EAFS Meeting. İstanbul Forensic Science International, İstanbul, Türkiye, 22 - 27 Eylül 2003, cilt.136, sa.1, ss.288

2003

2003

Classifying rape cases in Turkey

Golge Z. , Yavuz F. , Basol I.

3rd European-Academy-of-Forensic-Science Meeting, İstanbul, Türkiye, 22 - 27 Eylül 2003, cilt.136, ss.296-297 identifier

2002

2002

Physical violence towards adolescents at school

Atan Y., YAVUZ M. F. , Atamer A., GÖLGE Z. B.

balcan academy of forensic sciences, Girit, Yunanistan, 6 - 10 Kasım 2002, ss.1

2002

2002

Physcial violence against male homosexuals

YAVUZ M. F. , Dalkanat N., Müderrisoğlu S., GÖLGE Z. B.

16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences, Montpellier, Fransa, 2 - 07 Eylül 2002, ss.1

2000

2000

Aile içi şiddet: eşler arası ilşikiler

Gölge Z. B. , Gökdoğan M., Cantürk G., Safran N., Çöloğlu S., Yavuz M. F.

IV. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2000, ss.1

1998

1998

Related proffessions' attitudes and beliefs concerning rape. A nationwide survey of Turkey

GÖLGE Z. B. , YAVUZ M. F. , günay y., Atasoy S.

50th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences, San Francisco, Ca, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 14 Şubat 1998, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Kadın cinsel istismarcılara yönelik tutum ölçeği’nin Türkçe’ye adaptasyonu

Akdemir S., Gölge Z. B.

Current Academic Studies in social sciences, Türkan Erdoğan,Sevilay Özer, Editör, Ivpe , Cetinje, ss.113-127, 2019

2019

2019

Ambiguous loss and boundary ambiguity: Coping without frozen grief in Turkey

Bayraktar Özgeldi E., Gölge Z. B.

Evaluation of social changes and historical events based on Health, economy and communication in anglobalizing world , Leyla Aydemir, Editör, Dora Printing Publishing Distribution Ltd.Şti , Bursa, ss.111-127, 2019

2018

2018

Çocuk cinsel istismarcıları ve ensest saldırganlarının özellikleri

Gölge Z. B.

Ailenin karanlık yüzü ensest, Alanyurt Çavlin,Filiz Kardam,Hanife Aliefendioğlu, Editör, Metis Yayınları, İstanbul, ss.112-127, 2018

2017

2017

Sosyal yapının suçluluğa etkisi

Gölge Z. B.

Çocuk Suçluluğu, Didem Yücel,Burak Gönültaş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.79-100, 2017

2013

2013

Cinsel saldırıda bulunan erkekler

Gölge Z. B.

Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı, Şahika Yüksel,Leyla Gülseren,Ayşe Devrim Başterzi, Editör, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, ss.704-713, 2013


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 28

h-indeksi (WOS): 2