Education Information

Dissertations

  • 2007 Doctorate

    Trakya'da sığırlarda bulunan Babesia ve Theileria türlerinin ve bunların sığırlarda yaygınlığının Reverse Line Blotting (RLB) tekniği ile araştırılması

    İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji A.B.D.

Foreign Languages

  • C1 Advanced English