Polimer nanokompozitlerin özelliklerine değişik nanopartiküllerin etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: Gülşen Albayrak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İSMAİL AYDIN