Bitişik Binaların Yapısal Davranışa Etkileri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Çağla Şekerci

Danışman: Erdem Damcı