Tarihi Yüksek Yapıların Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Beyazıt Kulesi Örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Çağla ŞEKERCİ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Erdem Damcı