KARBON PİYASASI VE ORMANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hülya KILIÇ HERNANDEZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yusuf Güneş