TÜRKİYE’DE ORMAN KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN YÖNETSEL ve HUKUKSAL AÇIDAN İNCELENMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Duygu DOĞAN

Eş Danışman: Yusuf GÜNEŞ