Eksenel Simetrik Kabuk Yapıların Analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Ezgi Zeynep Öztorun

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Erdem DAMCI