Mesozoyikten günümüze Bitlis-Zagros Sütür Zonu Üzerinde Paleomanyetik İncelemeler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Beyza Ülker

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mualla CENGİZ ÇİNKU