Killerin Şişme-Büzülme Davranışı ve Mikro Yapı ile İlişkilendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye

Öğrenci: Sinem TOSUN

Eş Danışman: Erdem DAMCI