Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acil Servise Başvuran Febril Nötropenili Hastalarin Karakteristik Özellikleri

Journal of Anatolian Medical Research, cilt.3, sa.3, ss.25-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Serviste Kreatinin Kinaz (CK) Yüksekliği Saptanan Hastaların Analizi

Journal of Anatolian Medical Research, cilt.3, sa.3, ss.1-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Contribution of Turkish Articles About Emergency Medicine to the International Literature

1 st Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014, ss.22

Elementer pseudo-siyanoz üçlemesi

VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, sa.306, ss.292

Karın ağrısının nadir bir nedeni: Dalak infarktı

VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2010, sa.176, ss.121