Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Expertise In Medicine

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Turkey

 • 2000 - 2009 Undergraduate

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Expertise In Medicine

  HEPATİT B HASTALARINDA REGÜLATÖR T HÜCRE VE SİTOKİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sustainable Development

  Izmir Katip Celebi University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences

Foreign Languages

 • C1 Advanced English