Landscape planning and design principles of zoos


Creative Commons License

Erdönmez İ. M. , Gürbey A. P.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.59, no.1, pp.59-73, 2009 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 59 Issue: 1
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.59-73

Abstract

Although zoos', of which dictionary meaning is a site designed to expose wild animals and pets, roots go back the 18th century, it is actually known that roots of animal collecting go back farther. Even though animals should be left in their natural habitat, zoos became essential because of human beings' aspiration and wonderment for nature and its elements. Planning and design principles should be well known and implemented not only for the health and comfort of animals but also for the security and satisfaction of humans who want to know the animals. In this study definition, historical development, functions, and aims of zoos are reviewed; these sites' planning and design principles are investigated.

Sözlük anlamı "yabanıl ve bazen evcil hayvanları sergilemek amacıyla düzenlenmiş mekan" olarak tanımlanan hayvanat bahçelerinin kökeni 18. yüzyıla dayansa da, aslında, hayvan koleksiyonculuğunun daha eski zamanlara uzandığı bilinmektedir. Her ne kadar doğru olanı, hayvanların kendi doğal ortamlarında yaşayabilmesi olsa da, gerek insanların doğaya ve onun parçalarına duydukları özlem ve merak nedeniyle, gerekse, nesli tehlikeye girmiş olan hayvanların korunabilmesi amacıyla, hayvanat bahçelerinin tesisi zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluktan yola çıkılarak, barınacak hayvanların sağlığı ve konforunun yanısıra onlar hakkında bilgi edinecek insanın güvenliği ve tatmin olması açısından da hayvanat bahçelerinin planlama ve tasarım ilkelerinin iyi bilinmesi ve bu ilkeler doğrultusunda çalışılması gerekmektedir. Bu çalışmada, hayvanat bahçesinin tanımı, tarihi gelişimi, işlev ve amaçları üzerinde durulmuş; bu alanların planlama ve tasarım ilkeleri irdelenmiştir.