İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ORMANCILIK ÇALIŞMALARINDA KULLANIM OLANAKLARI


AKGÜL M. , YURTSEVEN H.

IV. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı ve Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 4 Haziran - 06 Mayıs 2015, cilt.2, ss.7

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 2
  • Basıldığı Şehir: Kastamonu
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.7

Özet

İHA sistemleri hava aracı, görev sistemleri ve hava-yer tümleşik sistemlerinin birleşiminden oluşan ve görevin yapılmasına yönelik gerekli tüm bileşenleri kapsayan sistemler şekilde tanımlanmaktadır.

 

İnsansız hava araçları (İHA) ilk çıkış amacı olarak keşif ve taarruz amaçlı olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk İHA sistemleri A.M.Low tarafından 1916 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada kullanılmış ve üretilen sınırlı sayıda İHA 1.Dünya Savaşı yıllarında askeri amaçlı olarak kullanılmıştır. Ancak askeri kısıtlardan dolayı, sivil amaçlı kullanıma (uygulamalara) yansıması uzun sürmüştür. Bununla beraber teknolojinin gelişmesine paralel olarak gerek profesyonel gerekse hobi amaçlı İHA sistemlerinin gelişimi son yıllarda hız kazanmıştır.

 

Farklı amaçlar doğrultusunda geliştirilen farklı İHA platformlarının, gerek dünyada gerekse ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşan farklı kullanım alanları bulmaktadır. Farklı amaçlar doğrultusunda farklı mimaride geliştirilen İHA sistemleri yapısal olarak üç farklı sınıfa ayrılabilmektedir. Yatay iniş ve kalkış yapan konvensiyonel sistemler (sabit kanatlı), düşey iniş ve kalkış yapabilen sistemler (pervaneli) ve hibrit sistemler olarak genel bir sınıflandırma kullanılmaktaysa da literatürde İHA sistemleri farklı bir takım sınıflandırmalara tabi tutulmaktadırlar. Geliştirilen farklı platformlar sunduğu olumlu ve olumsuz özellikleri ile planlayıcıların optimal faydayı elde edebilmek için bu nitelikleri gözeterek uygun sistemi seçmeleri maliyet ve iş yükü açılarından büyük önem taşımaktadır.

 

İHA sistemleri ile elde edilen veriler, uydu görüntüleri ile karşılaştırıldığında bir takım üstünlükleri bulunmaktadır. İHA verilerinin hem maliyet hem de zaman bakımından bazı üstünlükleri bulunmaktadır. Hiç şüphesiz ki uydu görüntüleri birçok çalışmada etkin olarak hizmet vermektedir. Günümüz teknolojisinde uydulardan elde edilen verilere ait mekânsal çözünürlük değerleri İHA kullanımıyla elde edilen verilerin çözünürlüklerindeki yüksek hassasiyete ulaşamamıştır. İHA teknolojisi uydu görüntülerine oranla daha dar alanlardan veri alımını sağlarken mekânsal çözünürlük açısından çok daha üstün niteliklere sahip verilerin elde edilmesi söz konusu olmaktadır.

 

Çalışmada öncelikli olarak İHA sistemlerinin tarihi gelişimi incelenmiştir. Ayrıca mevcut İHA sistemleri menzil, irtifa yüksekliği ve büyüklüklerine göre sınıflandırılmaları incelenmiştir.

 

Çalışmada ayrıca sivil amaçlı İHA sistemlerinin kullanımının yanında ormancılık çalışmalarında kullanım alanları ve yeni kullanım imkânları incelenmiştir.

 

Anahtar sözcükler: İnsansızı Hava Aracı Sistemleri, İHA sınıflandırması, İHA tarihsel gelişimi