Matematik Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi


BATDAL KARADUMAN G. , Elgün Ceviz A.

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.17, ss.1268-1277, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 67
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Sayfa Sayıları: ss.1268-1277

Özet

Bu araştırma, kavram karikatürlerinin kullanımının ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin Matematik dersindeki başarıları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim öğretim yılı, güz döneminde, Kocaeli ili Dilovası ilçesindeki bir ilkokula devam eden toplam 56 dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada 4. Sınıf Matematik Programında yer alan “tonu keşfetme ve zaman içinde ölçme” öğrenme alanında yer alan “ağırlık ölçüleri” konusu deney grubunda öğretim materyali olarak kavram karikatürleri kullanılarak, kontrol grubunda ise programa sadık kalınarak işlenmiştir. Öğrencilere program öncesinde ve sonrasında 24 soruluk akademik başarı testi öntest-sontest olarak uygulanmıştır. Veriler SPSS 18 kullanılarak, Mann Whitney U- Testi
ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda, ön test sonuçları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark çıkmazken sontest sonuçlarına göre deney grubundaki öğrenciler kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı olmuştur. Bulgular, kavram karikatürleri ile desteklenerek yapılan öğretimin sadece programa dayalı öğretime göre daha etkili olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Kavram karikatürleri, Kavram yanılgısı, Matematik öğretimi, Yaratıcılık, Kavram öğretimi