A Cross Linguistic Exploration of Tense and Modality in Two Different Narrations of the Hercules Myth


GÜNAY D.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, no.18, ss.17-34, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.17-34

Özet

Bu çalışmanın amacı, aynı mitolojik öykünün (Herakles’in 12 işi) Edith Hamilton ve Azra Erhat tarafından İngilizce ve Türkçe olarak anlatılan iki farklı versiyonunda zaman ve kipselliği diller arası bir odaktan araştırmak ve bu iki unsurun kullanımındaki farklılıkların, kahramanın gerçeklik/ gerçek-dışılık ve ortaya çıkan diğer özellikleri bakımından oluşturulup konumlandırılmasında hangi etkileri olduğunu incelemektir. Dilin ana anlamsal-dilbilgisel kategorileri arasında yer alan zaman ve kipsellik, öykülemede yeniden oluşturulan olayı, sırasıyla zaman ve önerme durumları açılarından niteler. İlgili terimler dizgesinde bir uzlaşı olmamasına rağmen kipselliğin işlevleri üzerine genel olarak kabul gören anlayışa göre kipsellik anlatıcının olaya öznel bağlanımını ifade ederken aynı zamanda olayı gerçek dışılığa da taşımaktadır. Yapılan diller arası araştırmalar gerçekdışılığın, pek çok dilde kipselliğin yanı sıra çeşitli zaman-görünüş bileşimleriyle de ifade edildiğine işaret etmektedir. Konuya ilişkin artan ilgi ve süregelen tartışmalar, bu kategorilerin farklı dillerdeki anlatılarda nasıl işleyiş gösterdiğine dair daha fazla bulguya ve karşılaştırmalı çalışmaların dil öğretiminde nasıl kullanılabileceğine ilişkin görüşe ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda bu çalışmada söz konusu iki metinde aynı işleri betimlemek için kullanılan eylemler ve belirteçler saptanarak karşılaştırmalı dilsel bir odaktan incelenmektedir. Sonuçlar, aynı öykünün farklı anlatışlarında biri gerçeklik sınırları içinde oluşturulmuş kusursuz ve kıyas kabul etmez diğeri gerçeklik sınırları dışına taşınmış insansı iki farklı kahraman imgesinin ortaya çıktığına işaret etmektedir. Buradan hareketle, benzer karşılaştırmalı dilsel çalışmaların yabancı dil öğrenenlerin dil işlevlerine olan farkındalığını arttırmak için nasıl kullanılabileceği konusunda önerilerde bulunulmaktadır.  

The aim of this study is to conduct a cross-linguistic exploration of tense and modality across two distinct accounts of the same mythological tale (of Hercules’s 12 Labors) as retold by Edith Hamilton (in English) and Azra Erhat (in Turkish) and to investigate how the variation in the use of these elements in narration has influenced the construction and positioning of the ‘hero’ with regard to factuality/ counter-factuality of the subject as well as the other emergent features of it. Regarded among the main semantic-grammatical categories of language, tense and modality mark the event reconstructed in narration in terms of its time and propositional status, respectively. Despite a lack of consensus on the definitions of related terminology, a commonly agreed view on the functions of modality emphasizes that modality expresses the author’s subjective commitment to the event, carrying the event to the realms of irrealis. Growing interest and extended debates on the subject has aroused a need for further evidence on how these categories work in narrations across different languages and how they may be valued in language teaching. To this end, the current study undertakes a contrastive linguistic analysis of tense and modality in two texts identifying the sets of verbs and adverbs used by two different authors to depict the same labors of Hercules. The results indicate to a divergence in the emergent images of the hero, one being a flawless and unmatchable subjectivity located within the borders of factuality and the other a humanized person in counter-factuality. From this, suggestions on how to utilize such contrastive linguistic studies to raise the awareness of language learners towards the functions of tense and modality is also addressed.