İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİNDE STRATEJİK KAVRAMLARIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME BAĞLAMINDA YAPILANDIRILMASI


Creative Commons License

Karatop B. , Güler E.

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ: ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR, Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN,Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU,Doç. Dr. Nilgün TOSUN,Dr. Emre AKADAL, Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.223-234, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Istanbul University
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.223-234
  • Editörler: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN,Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU,Doç. Dr. Nilgün TOSUN,Dr. Emre AKADAL, Editör

Özet

İnsan yaratılmış en değerli varlıktır ve eğitim insanların en kutsal ihtiyacıdır. Bu iki unsur bir araya geldiğinde, araştırmacılara ve bilim insanlarına büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk yüzyıllardır kullanılan araştırma yöntemlerinde, bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmelerde, eğitim ihtiyacı ve hizmet sunumunda sürekli değişim yaratmakta ve hatta yeni bir çığır açmaktadır. Bu noktada eğitim için insanın bilgisayarla etkileşimi öğrenmede de yeni bir dönem başlatmıştır. Öğrenme işlevi aynı anda hem kitlelere ulaşmakta hem de bireysel ihtiyaçları karşılayabilmektedir. Hatta, yapay zekayla müfredat tasarımı çalışmaları başlamıştır. Bu bağlamda, makro düzeyde kitleleri ve mikro ölçekte bireyleri ilgilendiren insan bilgisayar etkileşimli açık ve uzaktan öğrenme, toplumlar için stratejik önem arz etmektedir. Proaktif yaklaşım,analitik ve algoritmik yöntemlerle açık ve uzaktan öğrenme ürün ve hizmetleri için stratejilerin belirlenmesi bu açıdan önemlidir. Bu çalışmada, insan bilgisayar etkileşimi çalışmalarındaki stratejik kavramlar, açık ve uzaktan öğrenme bağlamında tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Açık ve Uzaktan Öğrenme, Stratejik Kavramlar, Misyon, Vizyon, Temel Değerler