Analysis of Production Processes Determining Print Quality and Usage Performance of Synthetic Fabrics Used as Mesh Materials in Screen Printing Technique


Creative Commons License

Uğur E.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (European Journal of Science and Technology), no.15, pp.526-534, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.31590/ejosat.535006
  • Title of Journal : Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (European Journal of Science and Technology)
  • Page Numbers: pp.526-534

Abstract

The screen material in which the stencil image is formed in the screen printing process is the textile product. This textile product was previously woven from natural silk while it was replaced by synthetic fabrics by the development of synthetic products. Synthetic fabrics, which are produced for use in screen printing, are made of polyamide and polyester raw material. Polyamide (nylon) synthetic fabrics have a monofilament structure. Polyester fabrics have a multifilament structure. Due to their physical structure and raw material properties, print quality and usage performances differ.

In general, the screen printing operator needs to know, depending on the nature of the job to be printed (polyamide) or multi-fiber (polyester) is the most appropriate weaving types and weaving weights to choose the weaving thickness of the yarn. However, the problems caused by the yarn structure or weaving process of the selected fabric can affect the printing result and cause the loss of technical and economic losses.

Printing has turned into a very big sectoral structure in our country with all printing techniques. In this structure, large enterprises are very sensitive about quality. In order to ensure continuity in print quality, all elements are tried to dominate. It is tried to find permanent solutions to the problems by reaching the source of the inputs used in the printing process. In this context, it is possible to cooperate with the enterprises that produce the synthetic fabrics. The main element in producing solutions is to exchange information. The printing-side performance and the problems should be well defined, so that the fabric manufacturer can also construct the production structure accordingly. The article should be evaluated from this perspective. In the article, it is tried to establish cause-effect relationship by defining the production elements which are effective on print quality and usage performance of synthetic fabrics.

Serigrafi baskı işleminde şablon görüntünün oluşturulduğu kalıp malzemesi tekstil ürünüdür. Bu tekstil ürünü önceleri doğal ipek
dokuma iken sentetik ürünlerin geliştirilmesi ile yerini sentetik dokumalara bırakmıştır. Serigrafi baskı işleminde kullanmak üzere
üretilen sentetik dokumalar, polyamid ve polyester hammaddeden üretilmektedirler. Polyamid (naylon) sentetik dokumalar tek lifli
(monofilament) yapıya sahiptir. Polyester dokumalar çok lifli (multifilament) yapıya sahiptir. Fiziki yapıları ve ham madde
özelliklerinden dolayı baskı kalitesi ve kullanım performansları farklılık göstermektedir.
Serigrafi baskı operatörünün bilmesi gereken genel olarak, baskı yapacağı işin özelliğine göre teklifli (polyamid) veya çok
lifli(polyester) dokuma çeşitleri arasından en uygun dokuma sıkılığı ve iplik kalınlığına sahip dokumayı seçmektir. Fakat seçtiği
dokumanın iplik yapısından veya dokuma işleminden kaynaklanan problemler hem baskı sonucunu etkiler hem de teknik ve ekonomik
açıdan kayıpların oluşmasına neden olabilmektedir.
Matbaacılık ülkemizde tüm baskı teknikleri ile çok büyük bir sektörel yapıya dönüşmüştür. Bu yapıda özellikle büyük işletmeler kalite
konusunda çok hassasiyet göstermektedirler. Baskı kalitesinde sürekliliği sağlamak için tüm unsurlara hâkim olmaya çalışılmaktadırlar.
Baskı işleminde kullanılan girdilerin kaynağına ulaşılarak problemlere kalıcı çözümler bulunmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede
sentetik dokumaların üretimini yapan işletmelerle ortak hareket edilme yoluna gidilmektedir. Ortak hareket ederek çözüm üretmede
temel unsur karşılıklı bilgi alışverişinden geçmektedir. Matbaa tarafı performansı ve problemleri çok iyi tanımlamalı ki dokuma üreticisi
de buna göre üretim yapısını yapılandırsın. Makalenin bu perspektiften değerlendirilmesi gerekmektedir. Makalede sentetik
dokumaların baskı kalitesi ve kullanım performansında etkili olan üretim unsurları tanımlanarak sebep sonuç ilişkisi kurulmaya
çalışılmıştır.