Fotoğrafın dili


Kahraman A. D.

Gazi Kitabevi, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara

Abstract

Fotoğraf dün ile bugün arasında meydana gelen ve hayatın ger- çekliğini görselleştirmesi ve adeta olaylara ışık tutmasından dola- yı toplumlar tarafından değer görmüştür. Günümüz teknolojilerinin gelişmesi buna bağlı olarak ta iletişim teknolojilerinin artması ile fo- toğraf’ta kendi içerisinde evrim geçirmiş, kullanım alanları da buna bağlı olarak değişmiş ve artmıştır. Görsel imgelerin optik yöntemler ile somutlaştırılmasının verdiği imkanların sonucunda fotoğraf, bi- lim ve sanatın yararlandığı vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

Bu kitabın oluşumuna “fotoğraf nedir?” ve “günümüzde fotoğ- raf algısı nedir?” sorularının cevabını bulmak önemli derecede etki etmiştir. Bu nedenle kitabın ilk konusu “fotoğraf nedir?” olarak be- lirlenmiştir. Daha sonra fotoğrafçılığın kısa tarihi, resimle fotoğrafın tarihsel ilişkisi, fotoğrafçılığın temel unsurları, fotoğrafçı kimdir, iz- leyici kimdir, pozlama, vizör, enstantane, diyafram, objektif, iso-asa, kompozisyon, mekan, ışık, beyaz dengesi, fotoğrafçılıkta renkler, fotoğraf makinesinin gelişimi ve türleri, fotoğraf çekim teknikleri, sanat ve fotoğraf gibi temel bölümlerden oluşmaktadır. Bu fotoğraf- çılık kitabının temel konularına değinilmesinin yanı sıra öğrencilere, fotoğrafa yeni başlayanlara, fotoğrafla ilgilenen araştırmacılara, fo- toğrafla hobi olarak ilgilenen sanat severlere fotoğrafı anlayabilmele- ri konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

“Fotoğrafın Dili” isimli çalışmamda bana manevi desteğini esir- gemeyen aileme, fotoğraf çekim teknikleri konusunda bu zamana kadar değinilmemiş konulara değinmeme yardımcı olan arkadaşla- rıma, kitabıma katkılarından dolayı Çağrı Gümüş ve Bahar Urhan’a, fotoğraflarını kitabımda kullanmama izin veren Tolga Akalın, İlker Ergin, Mehmet Pınar, Endorphinewashere, Arif güzel, Haluk Alte- kin, Başar Taşkıner, Irmak Soldamlı, Onur Atabay, Şenol Karabulut, Özgür Deniz Tulumbacı’ya teşekkür ediyorum.

page9image3774016

VIII Ön Söz

Bu kitabın alanda uzmanlaşmak ve araştırma yapmak iste- yenlere iyi bir kaynak olacağına, fotoğraf sanatının kısa tarihini öğrenmelerine ve fotoğrafçılık dersi kapsamında kullanılabileceğin- den alana katkı sağlayacağı inancı ve temennisi içerisindeyim.

Doç. Dr. Ayşe Derya KAHRAMAN, 2020