COVID-19’un Suriyeli mülteciler üzerindeki etkileri


Creative Commons License

Bozdağ F.

7. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2020, pp.2-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2-5

Abstract

Mülteciler, yerleştikleri toplumdaki çoğu olaydan etkilendikleri doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkilenmektedir. Toplumda yaşanan salgın, doğal afet gibi çeşitli olaylar, doğal olarak ev sahibi toplum üyeleriyle birlikte mültecileri de etkilemektedir. Dünya genelinde etkisini gösteren COVİD-19 pandemisi karşısında mevcut konumda dünyada en fazla mülteci barındıran ülkelerden biri haline gelen Türkiye’de, mültecilerin ne tür deneyimler yaşadıklarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı bu araştırmada, 17 Suriyeli mülteciden veri toplanmıştır. Tematik analiz tekniğiyle yapılan analiz sonuçlarına göre Suriyeli mülteciler, COVİD-19 pandemisi nedeniyle ekonomik, psikolojik, eğitsel, sosyal ve sağlık alanlarında çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Pandemiye karşı evde kalma, hijyene dikkat etme ve sosyal mesafeyi koruma gibi tedbirler almaktadırlar. Bununla birlikte pandemi karşısında ekonomik, psikolojik, eğitsel, sosyal ve sağlığa ilişkin destek ihtiyaçları ve beklentileri bulunmaktadır.