Kadınlar Sosyal Medyada Normal Doğum Eylemi ile İlgili Ne Paylaşıyor? www.kadinlarkulubu.com Örneği


Creative Commons License

AY F. , Ekmekçi K. A. , Batuhan F., Oğuz A.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.49-54, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.49-54

Özet

Giriş: Türkiye’de doğum biçimiyle ilgili araştırmalar olmasına rağmen, doğum biçimini tercih etme nedenleri niteliksel olarak ayrıntılı bir şekilde ortaya konmamıştır.
Amaç: Bu araştırma kadınların normal doğum eylemi ile ilgili olarak sosyal medyada ne paylaştıklarının ve nasıl paylaştıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Nitel araştırma özelliğinde olan çalışma kesitsel, tanımlayıcı türde olup, verilerin analizde tümevarım yöntemi kullanıldı. Araştırma verileri 1–8 Ocak 2017 tarihinde, belirlenen web sitesi içinde yer alan mesajlar evreninden anahtar kelimeler kullanılarak toplandı. Araştırma kriterlerine uygun olan 403 mesaj araştırmanın örneklemini oluşturdu. Mesaj içerikleri tek tek incelenerek, belirlenen kod listesi üzerinde sayısal veriler elde edildi.
Bulgular: Araştırma bulgularına göre kullanıcıların yaklaşık olarak yarısının bilgi-yardım isteği içeren mesajlar yazdığı ve “Doğum öyküleri”forumunu görüntülediği, mesajlar arasında “Doğum korkusu”nun en sık görüntülenen ilk üç mesaj arasında yer aldığı
belirlendi.
Sonuç: Araştırma bulgularına göre kullanıcıların yaklaşık olarak yarısının bilgi-yardım isteği içeren mesajlar yazdığı ve “Doğum öyküleri”forumunu görüntülediği, mesajlar arasında “Doğum korkusu”nun en sık görüntülenen ilk üç mesaj arasında yer aldığı
belirlenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde ağrı korkusu içerikli mesajların ikinci sırada, en sık görüntülenen mesajlar içinde üçüncü sırada, en çok cevaplanan mesajlar içinde ise dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir.
Öneriler: Ebeler özellikle genç anne adaylarına sosyal içerikli web sayfalarını aktif olarak kullanarak ulaşabilir, doğum eylemi ve doğum ağrısı korkusu ile ilgili bilgi-yardım arayışlarına profesyonel meslek üyesi olarak cevap verebilirler.

Introduction: Although there are many studies on delivery methods that were conducted in Turkey, the reasons for preferring the normal method of delivery (normal vaginal delivery (NVD)) have not been (discussed) in a detailed and standard way yet.
Aim: This study was carried out in order to determine what women share on social media regarding the normal delivery action (normal vaginal delivery (NVD)) and to answer the question: how do they share it?
Method: The study, which is in the form of a qualitative study, is a cross-sectional descriptive type of study, and the inductive method was used in the analysis of the data. 403 messages that fit the research criteria made up the sample of the study. The
frequency distribution was made on a code list determined by examining the content of the messages one-by-one.
Findings: According to the research findings, it was determined that approximately half of the users wrote messages containing requests for information-help and viewed the “Delivery stories” forum. Additionally, the “Fear of delivery” was among the top
three viewed messages. Upon examining the findings of the study, it was determined that messages with fear of pain content were in the second place.
Conclusion: Upon examining the findings of the study, it was observed that messages with fear of pain content were in the second place, and in the third place among the most viewed messages.
Suggestions: Midwives can actively reach the young potential/future mothers in specific by using webpages with social content and answer their requests for information, help on labour and fear of birth pain as professionals in their field.