Pandemi sırasında kalp ve damar cerrahisi acillerine yaklaşım.


Tel Üstünışık Ç. , Göde S., Erentuğ V.

in: COVID-19 Vaskülopati, Post-COVID-19 Fenomeni ve Kalp Damar Cerrahisi., Ahmet Akgül, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.17-22, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.17-22
  • Editors: Ahmet Akgül, Editor

Abstract

ÖZET Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını Aralık 2019’da Wuhan,Çin’de ortaya çıkıp hızla dünyaya

yayılmış ve Dünya Sağlık .rgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmiştir.Virüs‘ciddi akut solunumsal

sendrom- koronavirüs 2’(SARS-CoV-2) olarak adlandırılmıştır. Pandemi dünya genelinde şu

ana kadar 300.000’den fazla insanın .lümüne sebep olmuş, ülkelerin sağlık sistemlerineciddi yük oluşturmaya

devam etmektedir. Kardiyovasküler hastalık .yküsü bulunan hastalar mortalite ve morbidite

açısındanyüksek riskli grup olarak bildirilmiştir. Virüsün aynı zamandamajör kardiyovasküler komplikasyonlara

da sebep olduğu bilinmektedir. Bu sebeple pandemi döneminde kardiyovasküler cerrahi gereksinimi

olan hastaların yönetimi önemlidir. Hastanın ve sağlık çalışanlarının güvenliği, sağlık

sistemlerinin kapasitesi göz .nünde bulundurularak yapılacak işlemler planlanmalıdır. Cerrahi prosedürlerin

bu d.nemdemümkün olduğunca ertelenmesi, acil müdahale gereken hastaların kalp takımı tarafından

ayrıntılı değerlendirilerek karar verilmesi gerekir. Karar verirken özellikle COVID-19

tanılı/şüpheli hastalarda perkütan işlemlerin ön planda düşünülebileceği ve açık cerrahi girişimin ertelenmesi

yolunda bir seçenek olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anah tar Ke li me ler: COVID-19 ; pandemik; kardiyak cerrahi işlemler; damar cerrahisi uygulamaları; bulaşıcı hastalık kontrolü