FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


Creative Commons License

Karabacak K. , Öztunç M.

International Conference on Quality in Higher Education, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 26 December 2019 - 27 January 2021, vol.1, no.1, pp.72-77

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Lefkoşa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.72-77

Abstract

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemi’nin sorunlarına ilişkin görüşlerini almaya yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırma durum belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen nitel bir araştırmadır. Amaçlı örnekleme türlerinden tipik örnekleme yöntemine göre göre belirlenmiş 2018 güz döneminde öğrenim gören öğretmen adaylarından yapılandırılmamış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Örneklem 45 öğretmen adayından oluşturulmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucuna göre Türk Eğitim Sistemi’nin beş temel sorunu olduğu belirlenmiştir. Bu sorunlar “Eğitim Yönetimi ve Planlama”, “Eğitim Programları”, “sınavlar”, “Öğretmen” ve “Fiziki Şartlar ve Donanım” dan oluşmaktadır.


Anahtar Kelime: Eğitim sorunları, Türk Eğitim Sistemi’nin Sorunları.