Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler için fen bilimleri eğitiminde farklılaştırmanın gerekliliği


CAMCI ERDOĞAN S.

Journal for the Education of the Young Scientist and Giftedness, cilt.2, ss.1-10, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Journal for the Education of the Young Scientist and Giftedness
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin tanılanması, yetenek gelişimleri ve
eğitimleri son dönemde üzerinde titizlikle çalışılan konular olmuştur. Bununla birlikte
üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin potansiyellerine, yetenek gelişimlerinin
desteklenmesine, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, etkili
müfredatların geliştirilmesi de oldukça önemlidir. Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin
fen bilimlerine doğuştan getirdikleri ilgileri vardır çünkü fen onların doğal merak ve hayal
güçlerini harekete geçirir. Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler, sahip oldukları
potansiyelleri ve fene yönelik özel ilgileri de göz önüne alındığında bilimi bir yaşam tarzı
haline getirecek ve bilime yaratıcı katkılar sağlayacak öncelikli bireyler olarak kabul
edilmektedirler. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan farklılıklar yaşayan bu
bireylerin öğretim faaliyetlerinin de farklılaştırılması gerekliliği gerçeği yadsınamaz. Bu
bağlamda mevcut çalışmanın amacı, üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere doğuştan merak
ve ilgi getirdikleri Fen Bilimleri dersi öğretiminin neden farklılaştırması gerektiğinin
ortaya koyulmasıdır. Bu bağlamda çalışma alan yazın taraması şeklinde yürütülmüş ve
sonuç olarak üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin yaşıtlarına oranla fen bilimlerine
yönelik ilgi, motivasyon, kavrayış ve sorgulama açısından farklı özelliklere sahip olduğu
ortaya koyulmuştur. Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin sahip olduğu bu özelliklere
dayalı olarak da Fen Bilimleri öğretiminin üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler için
farklılaştırması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Identification, talent development and education of gifted and talented
students are topics which have been studied sensitively for years. Also developing
effective curriculums are so important in order to satisfy gifted students’ potential
development, social, emotional and talent needs. Gifted students are naturally drawn to
science as a way of thinking because science taps their natural curiosity and imagination.
When we consider their special interest and natural potential about science, gifted and
talented students are assumed that they will be prior people who make science as forms
of their lives and who contribute science creatively. It is obvious that the education of
gifted students- who have mental, emotional and social discrepancies- need to be
differentiated. At this point, the purpose of the study is to expose why science education
for gifted students should be differentiated. In this context , characteristics of gifted
students in science, reflections of these characteristics in science education and the
causes of differentiation in science education were elaborated.