Digitalization and Post-Digitalization in Sports


Sevindik Ç., Çavuşoğlu S. B.

Journal of Social Sciences & Humanities , vol.5, no.2, pp.72-81, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.46291/ispecijsshvol5iss2pp72-81
  • Title of Journal : Journal of Social Sciences & Humanities
  • Page Numbers: pp.72-81

Abstract

Technology has a huge impact on rapid and radical changes in the development of itself in the 21st century. Advancements in economy and culture as well as in sports, deeply affect the expectations and perspectives of individuals. These shifts have enabled people born in different periods to have distinct personalities, perspectives and values. There is a very important factor to lead this development; digitalization. With the development of communication technologies and the changing generation, digital natives in terminological terms have contributed to the emergence of new platforms. With digitalization, the world of sports has gained different dynamics, and with the increase in computer environments and games, the transition from traditional sports to digital environments has started. The point that makes the difference in this new sports activity, where mental abilities are more prominent than physical effort, is the mindset during the game. It is necessary to interpret the relationship between sports and game sectors correctly and to examine how effective digitalization is in these two areas. The pupose of this study is to reveal the understanding of the sports that develop with digitalization in terms of generations. Document analysis technique was used for this research.

As a result of the analysis of the research, differences were observed in the habits of the generations in terms of social with the digitalization of society. The fact that generation z grew up in an environment with intense technological possibilities has led to a change in the way of playing games. Examples of digitalization and digital transformation have begun to come to life in many areas from new sports to sports organizations. Especially for people who want to stay away from the crowded environment during the pandemic process, the digital entry of events into homes has been the solution to maintain the original atmosphere.

Teknolojinin gelişmesi ve hızlı değişimleri karşılıklı etkileşime girerken, teknolojinin varlığı 21. yüzyılda köklü değişikliklere neden olmuştur. Ekonomi ve kültürde olduğu gibi sporda da meydana gelen değişiklikler bireylerin algı, beklenti ve bakış açılarını derinden etkilemektedir. Bu değişimler farklı dönemlerde doğan insanların farklı kişilik ve bakış açısına sahip olmasını sağlamıştır. Bu gelişime öncülük eden çok önemli bir unsur vardır; dijitalleşme. Hayatın her alanında kolaylık getirerek yaşamı iyileştiren ve hızlandıran dijitalleşme süreci, spor dünyasında da gözle görülür etkilere sahiptir. Değişen jenerasyonla birlikte terminolojik tabirle dijital yerliler, ortaya yeni platformların çıkmasına katkıda bulunmuşlardır. Dijitalleşme ile birlikte spor dünyası farklı dinamikler kazanarak bilgisayar ortamları ve oyunlarında yaşanan artışla geleneksel spordan e-spor gibi dijital ortamlara geçiş başlamıştır. Fiziksel çabadan çok zihinsel becerilerin öne çıktığı bu dijital spor dünyasında fark yaratan nokta belirlenen yöntem ve oyun süresince ortaya konan akıldır. Spor ve oyun sektörü arasındaki bağlantıyı doğru çözümlemek ve dijitalleşmenin her iki alanda ne boyutta etkin olduğunu araştırmak gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı dijitalleşmeyle birlikte değişen spor anlayışını jenerasyonlar üzerinden ortaya koymaktır. Bu araştırma için doküman analizi tekniği kullanılmıştır.

Araştırmanın analizi sonucunda toplumun dijitalleşmesi ile birlikte kuşakların alışkanlıklarında farklılıklar gözlemlenmiştir. Z kuşağının teknolojik imkanların yoğun olduğu bir ortamda büyümüş olması oyun oynama biçiminin değişmesine yol açmıştır. Yeni spor dallarından spor organizasyonlarına kadar birçok alanda dijitalleşme ve dijital dönüşüm örnekleri hayat bulmaya başlamıştır. Özellikle pandemi sürecinde kalabalık ortamdan uzak durmak isteyen kişiler için spor etkinliklerinin dijital olarak evlere girmesi, orijinal atmosferi yaşatmak adına çözüm yolu olmuştur.