Türk Kozmolojisinin ve Mitolojisinin Sivas Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası Bezemelerine Etkileri


Creative Commons License

Özkul K.

UAGESSS OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü Uluslararası Sempozyum ve Sergi Anadolu'nun Geleneksel El Sanatları "Sanatçı ve Zanaatkar Buluşması", Samsun, Turkey, 8 - 09 September 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Samsun
  • Country: Turkey

Abstract

 

Önsöz

Medeniyetlerin, kültürlerin ve coğrafyaların insanların yaşamına, bakış açısına, hayat tarzına ve sanatsal oluşumuna oldukça büyük etkisi bulunmaktadır. Her ne kadar birbirlerinden etkileşim içerisinde bulunmuş olsalar da her bir kültürün ifade şekli farklıdır ve kendine özgüdür. Kültürlerin ve coğrafyaların bu farklılıkları mimari yapılaşma çehresinde de kendini göstermiştir. Mimarlar ve sanatkârlar tasarım güçlerini kullanarak bu mimari öğeleri birer sanatsal abideye çevirmişlerdir. Mimari öğelerde kurdukları denge, tasarım içerisinde kullanış biçimleri ile tasarımın etkisini ve gücünü artırmışlar, çağının sosyal ve ekonomik durumunu, kendi duygu, düşünce ve içyapılarını eserlerine yansıtmışlardır. Bu çalışmada medeniyetlere ve kültürel farklılıklara ev sahipliği yapmış olan Türkiye’de, Anadolu Selçuklu Dönemine ait olan özel bir bezeme karakteri taşıyan Sivas Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası hakkında araştırmalar yapılmış ve yapının mimari özellikleri, dönem özellikleri, işlevsellikleri, bezeme unsurları ve özellikleri araştırılmıştır. Mevcut kültürlerin yapıya etkileri, kullanılan malzemenin yapıya kattığı ruh, görsel kalite açısından önemli olan ölçü, oran, biçim, denge, birlik, renk, gölge, hacim gibi unsurların tüm incelikleri, Türk kozmolojisi ve mitolojisinin bezeme programına etkileri estetiksel olarak analiz edilme yöntemiyle incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Sivas Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Mimari, Türk Kozmolojisi, Türk Mitolojisi, Taş işlemeciliği.