Machinima for Foreign Language Learning


CAN T. , ŞİMŞEK İ.

International Distance Education Conference (IDEC) 2014, Doha, Qatar, 18 - 20 December 2014, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Doha
  • Country: Qatar
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

The Lisbon Key Competences (2006) underline the importance of language learning, online learning and intercultural communication among the key priorities. With ever increasing widening participation in education and the turn towards open access in educational resources, it is important to identify new ways of engaging learners utilising new pedagogies and new technologies to motivate language learners in the pursuit of lifelong education. The use of immersive digital games and virtual environments has led to an increasing amount of research in the field of education over the last few years. Developing from this potential, educators are now considering how the use of recorded video productions (or machinima) can be used to stimulate task-based learning, learner motivation and engagement in authentic contexts. CAMELOT project deals with the use of machinima – recorded videos made in a 3D virtual environment such as Second Life or within a digital game world. 

Lisbon Anahtar Yeterlikler (2006) dil öğrenmeyi, çevrimiçi öğrenmeyi ve kültürlerarası iletişimi anahtar öncelikleri olarak belirler. Eğitime her zamankinden daha fazla olan katılım ve eğitimsel araç-gereçlerde açık erişime karşı olan dönüşle birlikte yaşam boyu eğitimde dil öğrencilerini motive edecek yeni pedagojilerle etkileşime geçmesi gereklidir. Dijital oyunlar ve sanal ortamların kullanımı son yıllarda eğitim alanında hızla artan oranda araştırmaya yol açmıştır. Bu potansyelden beslenerek eğitimciler kaydedilmiş video ürünlerinin (machinima) görev odaklı öğrenmeye etkisini, öğrenci motivasyonunu ve öğrencilerin otantik bağlamlara katılımını ne kadar teşvik edeceğini düşünmektedir. CAMELOT projesi  dijital oyunlarda ve Second Life gibi 3 boyutlu sanal ortamlarda çekilmiş videoların – machinimaların – kullanımı ile ilgilenmektedir.