Risk Perception Analysis with FAHP in Turkish Brand Patented Automobile Production


Creative Commons License

Karatop B. , Kubat C., Yıldız İ.

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, sa.3, ss.213-233, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.7176/jstr/5-3-22
  • Dergi Adı: International Journal of Scientific and Technological Research
  • Sayfa Sayıları: ss.213-233

Özet

Toplumda statü göstergesi olarak kabul edilen ürünlerin pazara sunumundan önce çeşitli analizlerin detaylı yapılması gerekir. Otomobil de toplumda statü göstergesi olarak kabul edilen ürünlerdendir. Pazara sunumu öncesinde algı analizinin yapılması pek çok fayda sağlayacaktır. Üretimi gerçekleşmemiş bir ürün için algı analizleri aynı zamanda müşterinin beklentisini de ortaya koymaktadır. Bu algı potansiyel müşterinin satın alma eğiliminde olumsuz etkiler oluşturuyor ise bireyin ürün hakkında risk algıladığından bahsedilebilir. Risk algısı finansal, psikolojik, fiziksel, fonksiyonel, sosyal ve zaman kriterleri açısından bireyin satın alma kararını etkiler. Gerçek hayatta her alanda karşılaşılan risk algısı belirsizlik özelliği taşıyan çok kriterli bir kavramdır. Çalışmada çok kriterli karar verme (ÇKKV) problemlerinde sık kullanılan AHP yöntemi ile belirsizliklerde başarılı sonuçlar veren bulanık mantık yöntemi bir arada kullanılmıştır. Makale Türk Marka Patentli Otomobil (TMPO) üretiminde risk algısı bulanık analitik hiyerarşik proses yöntemi (BAHP) ile gerçekleştirilmiştir. Potansiyel müşterinin risk algısı ile istek ve beklentileri sunulmuştur. 

Detailed analysis of the products that are accepted as status indicators in the society must be done before the presentation to the market. Cars are also considered as status indicators in society. Performing perception analysis before the presentation to the market will provide many benefits. For products that have not been produced, perception analysis also reveals the expectation of the customer. It can be said that the individual perceives the risk about the product if perception of potential customers is creating a negative impact on the buying trends. Customer's perception of risk affects the purchasing decision of the individual in terms of financial, psychological, physical, functional, social and time criteria. Risk perception encountered in real life in all areas is a multi-criteria concept with uncertainty. In the study, fuzzy logic method which gives successful results in uncertainties was used together with AHP method which is commonly used in multi-criteria decision making (MCDM) problems. The article used the risk perception in Turkish Brand Patented Automobile (TBPA) production with fuzzy analytic hierarchical process (FAHP) method. The potential customer's risk perception and wishes and expectations are presented.