Malkara-Keşan (GB Trakya) çevresinde bulunan silisleşmiş ağaçların türlerinin tespiti ve mineralojik-petrografik özellikleri


Üner B. , Akkemik Ü. , Yılmaz Şahin S.

Eurasian Journal of Forest Science, cilt.8, sa.4, ss.309-337, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.3195/ejejfs.816578
  • Dergi Adı: Eurasian Journal of Forest Science
  • Sayfa Sayıları: ss.309-337

Özet

Özet Trakya Havzası’nın güneybatısında yer alan Malkara-Keşan çevresinde silisleşmiş ağaç örnekleri, Geç OligosenErken Miyosen yaşlı Danişmen Formasyonuna ait karasal sedimanlar içerisinde bulunmaktadır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde tespit edilen, özellikle Tersiyer yaş aralığındaki silisleşmiş ağaçların oluşumları, Malkara-Keşan bölgesinde de olduğu gibi bölgedeki etkin volkanizma faaliyetleri ve eşzamanlı sedimantasyonla ilişkilidir. Silisleşmiş ağaç örneklerinde enine, teğet ve radyal yönde kesitler alınarak, bunlarda polarizan mikroskop altında mineralojik-petrografik çalışmalar yapılmış ve silisleşmiş ağaçların tamamına yakınında silisin çeşitli formlarda geliştiği gözlenmiştir. Ayrıca, mikroskop altında tespit edilen silisin mineral tür ve amorf oluşumlarının tayinleri X-Işınları Difraktometresi (XRD) analizleri ile de desteklenmiştir. Buna göre Opal-A, Opal-CT, kalsedon ve kuvars türü amorf/mineralojik oluşumlar saptanmıştır. Silisleşmiş ağaçlardan alınan ince kesitler üzerinde yapılan çalışmalarla fosil ağaç cins/türleri tespit edilerek o dönemin paleobotanik yorumları yapılmıştır. Silisleşmiş ağaç örneklerinin tanısıyla Glyptostroboxylon rudolphii bulgusu, Oligosen-Erken Miyosen döneminde Trakya’da ilk kez, cf. Quercoxylon caucasicum ve cf. Ginkgoxylon lesboense türleri ise Türkiye’de ilk defa bu çalışma ile tanımlanmıştır. Trakya’da daha önce varlığı bilinen diğer tür ise Taxodioxylon gypsaceum türüdür. Bu türlerin yaşam ortamları göz önüne alındığında, bölgede Oligosen-ErkenMiyosen dönemlerinde su kenarı-bataklık koşullarının ve subtropikal iklimin hâkim olduğu söylenebilir.

Anahtar Sözcükler: Trakya, Silisleşmiş ağaç, Paleobotanik, Mineraloji/Petrografi, Su kenarı, Bataklık ortamı