Revision of Fontan to TCPC in a patient undergoing repair of subaortic stenosis


Korkut A. K. , Çetin G., Özkara A., Saltık İ. L. , Günay I.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.14, no.4, pp.315-317, 2006 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 14 Issue: 4
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
  • Page Numbers: pp.315-317

Abstract

Tek ventrikül fizyolojisinde, dominant sol ventrikül ve ventrikülo-arteryel diskordansı olan hastalarda ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlardan biri subaortik stenozdur. Dokuz yaşındaki erkek hasta siyanotik bir durumda getirildi. Fizik muayenede sternum sol kenarında 5/6 derece sistolik üfürüm saptandı. Hasta dört yaşındayken triküspit atrezisi, sağ ventrikül hipoplazisi, büyük arter transpozisyonu ve ventriküler septal defekt tanılarıyla Fontan ameliyatı geçirmiş, ameliyat sonrası dönemde subaortik stenoz gelişmişti. Subaortik stenozun giderilmesi amacıyla ventriküler septal defekt genişletildi ve eş zamanlı olarak önceden yapılmış olan Fontan, ekstrakardiyak konduit ile total kavo-pulmoner konneksiyona dönüştürüldü. Konduit olarak Contegra biyoprotezi kullanıldı. Hastada ameliyat sonrası dönemde herhangi bir sorun olmadı.
Subaortik stenozun tamiri sırasında Fontan'ın TCPC'ye dönüştürülmesi
Subaortic stenosis is a complication which develops in the follow-up period of patients with univentricular atrioventricular connection to a dominant left ventricle when the ventriculoarterial connection is discordant. Nine-year-old male patient presented with cyanosis. Physical examination revealed 5/6 degree sistolic murmur on the left parasternal border. The patient underwent Fontan operation with diagnosis of tricuspid atresia, right ventricular hypoplasia, transposition of the great arteries and ventricular septal defect at the age of four and subaortic stenosis developed afterwards. Ventricular septal defect was enlarged to relieve subaortic obstruction, and revision of Fontan to extracardiac conduit total cavopulmonary connection was performed at the same time. Contegra bioprosthesis was used for conduit. The patient was discharged without any complication.