Çocukluk çağı sistemik lupus eritematozusda libman-sacks endokarditi ve asandan aortada anevrizmatik dilatasyon: Olgu sunumu


Çelebi A., Kasapçopur Ö., Saltık İ. L. , Batmaz G., Ahunbay G., Arısoy N.

türk kardiyoloji derneği arşivi, cilt.26, sa.7, ss.443-445, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 26 Konu: 7
  • Basım Tarihi: 1997
  • Dergi Adı: türk kardiyoloji derneği arşivi
  • Sayfa Sayıları: ss.443-445

Özet

Sistemik lupus eritematozusun (SLE) en spesifik kalp bulgusu noninfektif valvüler vejetasyonlarla karakterize Libman- Sacks endokarditidir. Pediatrik lupusda Libman Sacks endokarditi nadir olarak bildirilmiştir. Ayrıca bu olguda saptadığımız asandan aortada anevrizmatik dilatasyon SLE'de bildiğimiz kadarıyla daha önceleri bildirilmemiştir. Semptom ve bulguları 4 yaşında başlayan, 6 yaşından beri Pediatrik Romatoloji bölümünde SLE tanısıyla izlenmekte olan, apeksde duyulan üfürüm nedeniyle kardiyolojik olarak değerlendirilen 14 yaşındaki kız hastanın ekokardiografısinde mitral kapak anterior yaprakçıkta kalınlaşma ve hiperekojen vejetasyon, hafif mitral yetersizliği; aort kapağında kalınlaşma, vejetasyon ve hafif derecede yetersizlik saptandı. Ayrıca aort kapağı stenotik olmadığı halde asandan aortada anevrizmatik genişleme belirlendi. Bu vasküler komplikasyonun hipertansiyon öncesi dönemde gelişmiş olması, SLE'a bağlı arteryel bağ dokusunun tutulması ile ilgili olabileceğini düşündürmektedir.