Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Temel İzleklerden Biri Olarak Arada Kalmışlık


Creative Commons License

Sürgit B.

Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu Bildirileri Kitabı, İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2012, pp.287-313

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.287-313

Abstract

Cumhuriyet’in ilanıyla beraber modernleşme düşüncesi ciddi bir proje olarak tasavvur edilmiş ve bu projenin hayata geçirilmesi için sayısız adım atılmıştır. Modernleşme süreci zorunlu olarak toplumsal anlamda bir değişim ve dönüşüm sürecini beraberinde getirmiştir. İngiliz sosyolog Anthony Giddens’in vurguladığı gibi modernlik, tüm geleneksel yaşam formlarından bir kopuş anlamına gelir. Dolayısıyla modernliğin sonucunda ortaya çıkan yaşam tarzları Türk insanını geleneksel değerlerinden eşi görülmedik bir biçimde söküp çıkarmıştır. Bu değişim süreci, modernliğin cazibesine kapılan ve geleneklerinden uzaklaşan “modern birey”in oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Mustafa Kutlu, toplumsal dönüşüm sürecine kayıtsız kalmayan bir yazar olarak bu sürecin yarattığı insan tiplerini eserlerine yansıtır. Bu metinlerde değişimin doğal bir sonucu olarak giderek dünyevileşen, maddi hazları keşfeden, bireyselleşen, kapitalist ve kozmopolit toplumda kendine bir hayat alanı oluşturmaya çalışan, bununla beraber geleneğe sırtını tam anlamıyla dönme cesaretini kendinde bulamayan insanlarla karşılaşırız. Bu çalışmada iki ayrı hayat tercihi arasında bîkarar kalmış, huzursuz hikâye kişilerinin trajedisi irdelenmeye çalışılacaktır.