Bir Para Politikası Aracı Olarak Enflasyon Hedeflemesi


ENGİN M. B.

İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.1307-542X, ss.20-30, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1307-542X
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.20-30

Özet

 

 

Dışa açık ekonomilerde para politikasının etkisi zayıflamaktadır ve para otoriteleri, asıl amaçları olan fiyat istikrarına ulaşabilmek için çeşitli rejimler benimsemektedir. Bu kapsamda parasal hedefleme, döviz kuru hedeflemesi olarak ara hedefler ve enflasyon hedeflemesi olarak doğrudan hedef seçebilmektedir. Çalışmada 1990 lı yıllardan itibaren, diğer rejimlere nazaran daha ilgi gösterilen ve daha çok uygulanan enflasyon hedeflemesi konusu üzerinde durulmuştur. Para otoriteleri enflasyon hedeflemesinde para politikasını faizler üzerinden uygulamaktadır ve belirlenen bir bant dahilinde enflasyonu düşürmeyi amaçlamaktadır. Şeffaf ve katı bir rejim olan enflasyon hedeflemesinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nasıl yansımalarda bulunduğuna dikkat çekilerek Türkiye' de enflasyon hedeflemesi üze¬rinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Enflasyon hedeflemesi, enflasyon, para politikaları, ge¬lişmekte olan ülkeler.