Using Virtual Learning Environments in Language Teaching: Machinima And Victa As Two Case Studies


CİNCİOĞLU O. , ZENGİN R.

İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Dergisi, cilt.1, no.2015, ss.55-65, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.55-65

Özet

Teknolojinin gu¨ncel yas¸amdaki etkisi hayatı kolaylas¸tırma gibi bas¸at bir amaca hizmet etme go¨revi u¨zerinden s¸ekillenir ve devinirken aynı zamanda egˆitim u¨zerindeki yadsınamaz etkisi de dikkat c¸ekmektedir. Kullanım alanlarının c¸es¸itliligˆi du¨s¸u¨nu¨ldu¨gˆu¨nde dil o¨gˆretimi ic¸in o¨gˆ- renme ortamlarının ‘sanal’ uyarlamalarının kullanılması o¨rnekleri artmaktadır. Bu c¸alıs¸mada sanal o¨gˆrenme ortamlarının dil o¨gˆretimindeki yeri ve kullanımına ilis¸kin iki c¸alıs¸ma, Machini- ma (Makinema) ve ViCTA (O¨gˆretmen Akademisi ic¸in Sanal Kampu¨s) o¨rnek olarak sunulacak; sanal o¨gˆrenme ortamları bu iki c¸alıs¸ma u¨zerinden irdelenecek ve tartıs¸ılacaktır. 

The impact of technology on daily life has been clearly formed and transformed through the task of serving such purposes primarily as making life easier, its undeniable impact on education also draws attention of mass educationalists. Given the wide range of application areas, the examples of the making use of “virtual” versions of learning environments to teach a language are on the rise. In this study, Machinima (Machine Cinema) and ViCTA (Virtual Campus for Teacher Academy) will be presented as two case studies in relation to the use and place of virtual learning environments in language teaching. Virtual learning environ- ments through these two studies will be examined and discussed.