ANADOLU SELCUKLU DÖNEMİ ESERLERİMİZİN İZİNDE; SİVAS ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE


Creative Commons License

Özkul K.

Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2021, pp.562-608

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.562-608

Abstract

Özet

Türkler, Anadolu’ya son defa gelişlerinin ardından, bulundukları coğrafyaya yerleşmek adına yapmış oldukları resmi, dini ve sivil mimari yapılarla döneme imza atmışlardır. Yapıların mimarları ve bezeme ustalarının kim oldukları tam olarak bilinmese de yaptıkları eserlere bakılınca ne kadar yaratıcı oldukları ortadadır. Bu mimari yapılardan biri olan Sivas Çifte Minareli Medrese, üzerindeki taş bezemeleriyle abidevi bir eser olarak Sivas il meydanında bulunmaktadır. Ecdadın yaptırmış olduğu yapılar günümüzde üzerindeki taş bezemeleri ile dikkati çekerken, Anadolu Selçuklu Döneminde yaşamış olan banilerin, mimarların ve taş ustalarının zarafetini de yansıtmaktadır. Bu tarihi ve kültürel değeri tanıtacak ve bezemelerinden yola çıkarak seramik, çini ve cam sanatları alanlarında eserler üretecek şekilde bir proje geliştirildi. Bu proje çerçevesinde üniversite öğrencileri ile birlikte çalışılarak, ortaya seramik, çini ve cam malzemelerinden eserler ortaya çıkarıldı. Bu çalışmada Sivas Çifte Minareli Medrese bezemelerinden yola çıkılarak uygulanan proje ve proje kapsamında meydana çıkarılan eserler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Sivas, Çifte Minareli Medrese, Seramik Sanatı, Çini Sanatı, Proje, Gençlik.