Psychohistory and Attachment Theory


Öztürk E. , Türel F. İ. , Oğur E.

in: Psychohistory , Erdinç Öztürk, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.63-71, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.63-71
  • Editors: Erdinç Öztürk, Editor

Abstract

Psychohistory is a science which examines the development and change of humans and their behaviors in the historical perspective with the help of psychological theories. Psychogenic theory of history includes the characteristics of parent and child relationships throughout history and this theory has a common ground with the theory of attachment which is about the unique tie between parents and children. Both the theory of attachment and the psychogenic theory of history give great importance to the first years of parent-child relationship. In addition to this, these theories also suggest that this early relationship affects the individual's adolescence and adult life. Attitude of parents towards their children and their childrearing styles primarily affects the psychological well-beings of children and afterwards affects the societal structure as the child becomes a part of that society. This leads to the formation of a cycle between family and society. For his reason, in order to individual and societal mental health to achieve its optimal, it is important to make further research involving both childhood traumas from the view of psychohistory and the theory of attachment.

Keywords: Psychohistory; attachment theory; childhood traumas; dissociation

Psikotarih, tarih boyunca gelişen ve değişen insan ve davranışlarını, psikolojik kuramlar yardımıyla tarihsel bir perspektifte ele alan bir bilim dalıdır. Tarih boyunca ebeveyn ve çocuk ilişkilerini konu alan tarihin psikojenik teorisi, yine ebeveyn ve çocuk arasındaki biricik ilişkiyi temel alan bağlanma teorisi ile ortak noktalar taşımaktadır. Hem tarihin psikojenik teorisi hem de bağlanma teorisi çocukluğun ilk yıllarının ebeveyn çocuk ilişkisi bakımından önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte bu teoriler, erken çocuklukta oluşan bu ilişkinin bireyin ergenlik ve yetişkinlik dönemine de etkisi olduğunu öne sürmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımları ve onları yetiştirme stilleri, öncelikle çocukların ruhsal yapısını etkilemekte; aileden sonra toplumun bir parçası haline gelen çocuk ise toplumsal yapıyı etkilemekte ve bu yönüyle bir döngü oluşmaktadır. Bu nedenle, bireysel ve toplumsal ruh sağlığının optimal seviyeye ulaşması için, çocukluk çağı travmaları üzerine odaklanan psikotarih ve bağlanma teorisini kapsayan çalışmaların yapılması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psikotarih; bağlanma teorisi; çocukluk çağı travmaları; dissosiyasyon