Gülhane Parkı’nda Sanat Akımları Açısından Bir İnceleme


ERDÖNMEZ İ. M. , Ünlü A.

İ.Ü.O.F. Dergisi, cilt.60, sa.2, ss.33-47, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 60 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: İ.Ü.O.F. Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.33-47

Özet

Sanat ve Kentsel Açık Alan olgusu, insanın doğada faaliyet göstermeye başlamasından günümüze kadar, birbirleriyle farklı boyutlarda ilişkilendirilmiş ve birbirlerinden etkilenmişlerdir. Kentsel açık alan tasarımı, tarihsel süreç içinde insanın ilk kez toplumsallaşmaya çalıştığı Paleolitik dönemden, günümüze kadar değişim gösteren sanatsal yaklaşımlar ve bunların sonucu ortaya çıkan üsluplar ile açık alan kullanımlarına paralel olarak gelişim göstermiştir.

İstanbul ili Eminönü ilçesinde yer alan Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı’nın bahçesi olma özelliğinden dolayı önemli bir tarihe sahip olmakla beraber, İstanbul’un ilk halk parkları arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, Kentsel açık alanlardan biri olan Gülhane Parkı’nın peyzaj öğelerine ve sanat objelerine yönelik bir araştırma yapılarak, bu alanın sanatla etkileşiminin nasıl olduğunun ortaya konulmasıdır.