Kırsal Alanların Gelişimi için Alternatif Turizm Önerisi: Tema Parkları


Gürbey A. P.

2nd INTERNATIONAL CHILD-FRIENDLY TOURISM CONGRESS, Sivas, Türkiye, , Sivas, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, sa.3, ss.69-86

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Sivas
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.69-86

Özet

Dünya ekonomisi içerisinde önemli bir yeri olan turizm faaliyetleri özellikle doğal veya kültürel kaynak değerleri ile ön plana çıkan turizm destinasyonlarında gelişim göstermektedir. Son yıllarda bireylerin sosyoekonomik durumlarındaki değişimler, teknolojik gelişmeler, alışılagelmiş turizm faaliyetlerine katılımda ulaştıkları doyum gibi psikolojik etmenler, bireyleri farklı ve yeni turizm faaliyetlerine yönlendirmeye başlamıştır. Ekoturizm, agro-turizm, inanç turizmi, gastronomi turizmi, gençlik turizmi, sağlık turizmi, golf turizmi vb. alternatif turizm türlerinin değer kazandığı günümüzde, bireylerin tüketim kararları üzerinde etkili olduğu kabul edilen çocuklar için çocuk dostu turizm destinasyonlarının yaratılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insanın çocuk sayıldığı göz önüne alınırsa, dünya nüfusunun % 30.2’sini, ülkemiz nüfusunun ise % 28.3’ünü çocukların oluşturduğu gözlemlenmektedir. Elde edilen bu veriler toplumun önemli bir kısmını oluşturan çocuklara yönelik planlamalar ve yatırımlar yapılması gerektiğini göstermektedir. Çocukların değişik yaş gruplarına göre psikolojik gereksinimlerinin, ihtiyaç duydukları donatımlar ve niteliklerin ön planda tutulduğu, sağlık ve güvenlik koşullarının sağlandığı mekânların, hatta büyük ölçekte, kentlerin planlanması düşünülmelidir. Oyun alanları, parkları, müzeleri ve tema parkları ile çocuk dostu olan şehirler, yıllık turist sayıları ile dikkat çekmektedir. Turizmin ekonomik güç olarak tanımlandığı, tema parkları ile çocuk dostu turizm olanaklarına sahip, yıllık 72 milyon kişinin ziyaret ettiği marka şehirlerden söz etmek mümkündür. Bu çalışmada, tema parkları ile ön plana çıkmış şehirler incelenerek, ülkemizde kırsal alanların gelişimi için çocuk dostu turizm faaliyetlerine bir alternatif olarak tema parklarının kullanımı üzerine öneriler getirilmiştir.