Örgütlerin Gelişimi: Standart Üretimden, Yenilik, Buluş Dönemine


VAROL E. S.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.1, ss.99-112, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2001
  • Dergi Adı: GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.99-112

Özet

Gelişim süreci içerisinde, işletmelerin örgütsel biçimlerini değişime zorlayan ana etkenler piyasa güçleri ve işletmelerin bilgi birikimleri olmuştur. Bu iki ana etkene bağlı olarak Sanayi Devriminden günümüze kadar uzanan gelişim sürecinin üç ayrı tarihsel dönemden meydana geldiği görülmektedir. Standart mal ve hizmet üretim dönemi olarak adlandırılan ilk dönemin örgütsel biçimi hiyerarşidir. Bundan sonra gelen müşteri guruplarına göre farklı mal ve hizmet üretim döneminin ilk bölümünde matriks örgütler, ikinci bölümünde ise şebeke örgütler ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise yenilik ve buluş dönemi yaşanmaktadır. Bu yeni dönemle birlikte yığışım tipi yapılanma ve sanal örgütler gündemdedir.

İşletmeler değişik çevre koşullarınınyaratmış olduğu yeni durumlara uyabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için sürekli bir arayış ve değişim içerisinde bulunmaktadır. Bu arayış ve değişim kesintisiz olarak sürecektir.Değişimi izleyen ve kendisini ona uyduran işletmeler varlıklarını sürdürecekler, buna karşı koymak isteyen veya ayak uyduramayanlar ise silinip gideceklerdir.

On the move, both marketing power and deposited know-how sizes have proved  to be the two main factors efficient to make the organizations to alter and modify their orientations. Through these two main factors, development process seems to  have  had  three  historic phases of evol ution, the first being called the phase of standard production of products and services and having its characteristic hierarchically oriented structure; the second, costumer oriented production of products and services having its dual sub phases, the earlier matrix organizations the later network organizations; and the third having current forms of organizations with their stems from novelties and inventions. With this new  organizational era any reason would call for into consideration the new cluster and virtual types of organization.

The movements would be in some continuous seek and change, if they are to get adopted into new dispositions created by different environmental factors and to survive as they are in a constant seek and change behavior. The follower and adaptor ones but the resisting and ill­ adopted ones could only survive.