Bankacılık Faaliyetlerinde Hizmet Kalitesi, Dini Hassasiyet İle Bilinirliliğin Algılanan Şeffaflık ve Güvenirlilik Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Eroğlu Pektaş G. Ö. , Temelli F.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.20, ss.255-271, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 20
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.255-271

Özet

Bankacılık sektöründe pazarın büyümesiyle birlikte rekabet koşulları da zorlaşmıştır. Rekabetin artması sonucunda gelişim yönünde değişim hız kazanmıştır. Dünyada yaşanan bu gelişim yönündeki değişime ayak uydurmak isteyen bankalar da müşterilerine sundukları hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek zorundadır. Değişim süreci içinde müşteriye sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve çeşitlendirilmesi bankacılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayacaktır. Katılım bankacılığının Türki Bankacılık sektöründeki hızlı artışı, hem kurumsal hem de bireysel müşterilere farklı finansal ürün sunmuştur. Türkiye’de katılım bankalarının gerek mevduat bankalarıyla rekabet etmesi, gerekse katılım bankacılığı uygulamalarının farkındalığının artırılması sağlanarak reel sektöre kaynak sağlaması önem taşımaktadır. Hizmet sektörü içinde önemli bir yeri olan bankaların her geçen gün sayıları artmaktadır. Bu artışla birlikte, bankalar arasındaki rekabet önemli boyutlara ulaşmıştır. Dünya ekonomisinde de yadsınamaz bir öneme sahip olan finans sektörünün aracısı olan bankalar, tüketici ile işletmeler arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. Küreselleşen Dünya’da her geçen gün ilerleyen teknolojik alt yapı, bankacılık sektöründe de farklı işletme stratejilerini ve bunun beraberinde farklı tüketici profillerini ortaya koymuştur. Bu farklı tüketici profillerine finans sektörünün de farkı ürün ve hizmetlerle cevap vermesi gereklidir. Bu çalışmanın amacı; katılım bankaları ile mevduat bankalarını tercih eden tüketicilerde pazarlama faaliyetleri açısından ne gibi farklı tüketici davranışları olduğunu analiz etmektir. Çalışmada kantitatif araştırma tekniklerinden anket yolu ile veriler toplanarak SPSS Programında analiz edilmiştir. Mevduat ve Katılım banka müşterilerinin farklılıklarını ortaya koymaya çalışılan bu çalışma, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik ve idari çalışanlarına uygulanmıştır.