Avrupa Birliği’nde İş-Yaşam Dengesine Yönelik Uyumlaştırma Politikaları: Ebeveyn İzni


Kul Parlak N.

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.32, ss.26-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.26-91

Özet

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren meydan gelen ekonomik ve sosyal dönüşümler iş, aile ve çalışma hayatını dramatik bir şeklide etkilemektedir. Buna bağlı olarak iş-yaşam dengesi meselesi, endüstri ilişkileri ve sosyal politika tartışmalarının ilk sıralarına yerleşmiş bulunmaktadır. İş-yaşam dengesi kadın istihdamının artması ile ortaya çıkan iş ve aile yaşamı arasındaki çatışmayı çözmeye yönelik politikalar bütünü olarak tanımlanabilir. İş-yaşam dengesine yönelik uyumlaştırma politikalarından biri de ebeveyn iznidir. Bu, hem aileyi korumayı hem de çalışma hayatına ilişkin sorumluklarında bireyleri desteklemeyi amaçlamaktadır. AB bu konuda dinamik bir yaklaşım sergilemekte ve bu alanda çok çeşitli sosyal politika uygulamalarına öncülük yapmakta-dır. Bu çalışmada, ebeveyn izni düzenlemeleri AB düzeyinde incelenerek, iş-yaşam dengesini sağlamadaki rolü değerlendirilmektedir