Örgüt Yapılarındaki Yeni Gelişmelerin Kariyer Anlayışına Etkileri: Geleneksel Kariyerden Sınırsız Kariyere


VAROL E. S.

YÖNETİM DERGİSİ:İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ, ss.17-27, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2001
  • Dergi Adı: YÖNETİM DERGİSİ:İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ
  • Sayfa Sayıları: ss.17-27

Özet

Günümüzde kariyerlere olan bakış açımız büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. Geleneksel olarak kariyerler, bir veya iki firmanın kapsamı içerisinde doğrusal kariyer basamaklarında gelişim gösteren bir olgu olarak düşünülmüştür. Geleneksel kariyer anlayışı yakın geçmişe kadar, örgüt yapılarından almış olduğu desteğe dayanarak, çalışma alanında hakimiyetini sürdürmüştür. Günümüzde ise, örgütlerin yeniden yapılanmaları ve psikolojik sözleşmede meydana gelen değişimler, birçok firmada sınırsız kariyer anlayışını gündeme getirmiştir. Artık günümüzde geleneksel kariyer anlayışının dışında, sınırsız kariyere sahip olmak az karşılaşılan bir durum olmaktan çıkmış, olağan bir durum haline gelmiştir.