Uzaktan Eğitim BÖTE Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi


YILMAZ Ö. , Özkan B.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11-1, ss.85-94, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11-1 Konu: 21
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.85-94

Özet

Bu araştırmada; Uzaktan Eğitim BÖTE öğrencilerinin uzaktan eğitimle ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri programında öğrenim gören 30 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma genel tarama modelinde bir çalışmadır. Ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15 programı kullanılmıştır. İstatistiksel teknik olarak ise, yüzde ve frekans dağılımları incelenmiştir. Uzaktan eğitim sistemini tercih eden öğrencilerin yaş aralığı oldukça genç olup, çoğunluğu normal yükseköğrenim görme çağında bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminin tercih etme nedenlerine bakıldığında çoğunlukla uzaktan eğitimin bir işte çalışmalarına engel olmaması olduğu görülmektedir. BÖTE bölümündeki bazı dersler laboratuvar uygulamaları gerektirmektedir fakat uzaktan eğitim öğrencilerinin çoğu uzaktan eğitimin laboratuvar uygulaması gerektiren ve grup çalışması ile birlikte uygulama yapamıyor olmalarının derslerde başarılı olmalarına engel olmadığını düşünmektedirler.