Sosyal Hizmet Mesleğinde Etkili İletişim


Creative Commons License

Artan T. , Kumbasar B.

Sosyal Çalışma Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.51-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Sosyal Çalışma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.51-63

Özet

Özet Bu makale sosyal hizmet uzmanlarının temel iletişim becerileri üzerinde durmaktadır. Sosyal hizmet uzmanın müracaatçı ile etkili iletişim kurmasının temel amacı ilettiği mesaj türleri ile müracaatçısını geliştirmeye katkıda bulmaktır. Sosyal hizmet uzmanının doğrudan bireylerle ve ailelerle gerçekleştirmiş olduğu mesleki çalışmalarda müdahale sürecinin nihai hedefi müracaatçıların gereksinim duyduğu istenilen sonucu elde edebilmektir. Daha spesifik olarak, istenilen sonuca ulaşabilmek için sosyal hizmet uzmanının sadece iletişim tekniklerini bilmesi değil aynı zamanda etkili kullanabilme becerisine sahip olması gerekmektedir. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçısı ile iletişimini; kabül, empati, kişisel sıcaklık ve farkındalık yaratmaya yönelik kurmalıdır. Bu tür bir iletişim mesleki müdahale şeklinde olacaktır. Buna karşılık, örneğin bir kurumun üyeleri, bir örgütün temsilcileri veya kanun koyucularla etkileşime giren sosyal hizmet uzmanı biraz daha resmi olan ilişkiler kuracak ve hassas, netlik ve hedef yönergeleri ile karakterize edilen iletişimi sağlamaya vurgu yapacaktır. Bu çalışmanın amacı sosyal hizmet uzmanın müracaatçı ile etkili ve verimli bir iletişimi nasıl kurması gerektiğini ayrıntılarıyla ele almaktır.

Anahtar kelimeler; Sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet, iletişim.