RAPID DETERMINATION OF L-2-HYDOXYGLUTARIC ACID IN URINE SAMPLES BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS WITH INDIRECT UV DETECTION


Creative Commons License

Cansever M. Ş. , Kalaycıoğlu Z., Zübarioğlu T. , Kıykım E. , Aktuğlu Zeybek A. Ç. , Berker F. B.

Namık Kemal Tıp Dergisi, cilt.8, no.687468, ss.264-270, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.37696/nkmj.687468
  • Dergi Adı: Namık Kemal Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.264-270

Özet

Amaç: L-2 hidroksiglutarik asidüri (L2HGA) otozomal resesif geçişli, psikomotor gerilik, serebellar ataksi ve değişken makrosefali veya epilepsi ile karakterize edilen nadir görülen nörömetabolik bir hastalıktır. Hastalık biyokimyasal olarak idrarda, beyin omurilik sıvısında ve çok az miktarda plazmada artmış L-2HGA seviyeleri ile tanımlanır.

Materyal ve Metot: Bu çalışmada, idrarda L-2-hidroksiglutarik asitin tayini için hızlı ve hassas bir kapiler elektroforez yöntemi geliştirilmiştir. L-2-hidroksiglutarik asit kromofor gruba sahip olmadığı için, indirekt UV deteksiyon metodu uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışma tamponu pH 5.6’da 0.1 mmol/L setiltrimetilamonyum bromür (CTAB) içeren 10 mmol/L 2,6-piridindikarboksilik asitten (PDC) oluşmaktadır. PDC iyi bir kromoforik özellik göstermesinden dolayı indirekt deteksiyon için uygundur. CTAB elektro-osmotik akışı (EOF) ters çevirmek için kullanılmıştır. L-2-hidroksiglutarik asit için tayin limiti 1.16 μmol/L’dir. Geliş zamanı ise 2.0 dakikadan daha az bir süredir.

Sonuç: Geliştirilen metod 16 L-2-hidroksiglutarik asidüri hastasından ve 4 sağlıklı gönüllüden toplanan idrar örneklerine uygulanmıştır.